Poziv za prijavu za stipendiju Republike Slovačke

U okviru nacionalnog programa stipendiranja Republike Slovačke, objavljen je novi poziv za prijavu za stipendiju za studijski, istraživački, umjetnički i nastavni boravak u ljetnjem semestru akademske 2022/2023.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu je 31. oktobar 2022. godine u 16 ​​časova, a boravak će se realizovati u okviru letnjeg semestra školske 2022/2023.

Detaljnije o pozivu i načinu apliciranja za stipendiju možete pronaći na sljedećim linkovima:

www.stipendia.sk

www.scholarships.sk