Bilateralne stipendije Hrvatske za akademsku 2022/2023. godinu

Hrvatska stipendije

Obavještavamo da su Agencija za mobilnost i programe Evropske unije i Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Hrvatske uputili poziv za podnošenje prijava za stipendije Vlade Republike Hrvatske za studijske boravke u akademskoj 2022/2023. godini.

Rok za prijavu za stipendije Ministarstvu je 23. mart 2022. godine, a Ministarstvo šalje nominacije Agenciji najkasnije do 1. aprila 2022. godine.

Na osnovu Bilateralnog sporazuma o saradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore, Ministarstvo nauke i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe Evropske unije nude državljanima Crne Gore sljedeće stipendije za studije, odnosno istraživački boravak u Republici Hrvatskoj:

 • Stipendije za djelimične/semestarske osnovne (BA) ili post-diplomske (MA) studije u trajanju od 1 ili 2 semestra (ukupno 20 mjeseci)
 • Stipendije za istraživačke boravke u trajanju od 1 do 2 mjeseca (po kandidatu) za djelimične doktorske (PhD) studije i/ili postdoktorske studije, iz svih oblasti.

Napominjemo da su stipendije navedene u ukupnim kvotama od 20, odnosno 8 mjeseci koje je moguće rasporediti u skladu sa prijavama kandidata.

Kandidati treba da imaju završena bar dva semestra studija na matičnom fakultetu, a prioritet imaju studenti upisani na master studije (u odnosu na studente dodiplomskih studija), kao i studenti u odnosu na nastavnike.

Stipendija se može dodijeliti samo kandidatima nominovanim od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore.

Stipendija se može iskoristiti samo u navedenom periodu i ne može se odložiti za sljedeću akademsku godinu.

Za studente osnovnih i master studija mjesečni iznos stipendije za akademsku 2022/2023. godinu je 280 eura, a za doktorante 330 eura.

Neophodno je da zainteresovani kandidati:

 • podnesu prijavu putem popunjavanja elektronskog prijavnog obrasca uz unošenje svih potrebnih dokumenata (obrazac se nalazi u Pozivu datom na preuzimanje),
 • dostave prijavnu dokumentaciju, u 3 primjerka, na Arhivu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, kancelarija br. 5, ulica Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica.

Krajnji rok za elektronsku prijavu putem elektronskog prijavnog sistema Agencije za mobilnost i EU programe je 1. april 2022. godine, a krajnji rok za dostavljanje prijavne dokumentacije Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta je 23. mart 2022. godine.

Piši nam!

  Prijavni obrazac

  Prijavni obrazac kao i detaljnije informacije o procesu prijavljivanja, uslovima i potrebnoj dokumentaciji možete preuzeti u Pozivu (Call for Applications), kao i na linkovima Ministarstva RH –  https://mzo.gov.hr/highlights/calls-417/scholarships-of-the-republic-of-croatia-call-for-applications-for-the-academic-year-2022-2023/4793

  i Agencije za mobilnost i programe EU –  https://en.ampeu.hr/open-calls/scholarships-of-the-republic-of-croatia-call-for-applications-for-the-academic-year-2022-2023

  Kontakt u Ministarstvu:

  Mr Olivera Mišnić, olivera.misnic@mpnks.gov.me