Stipendije Njemačkog Bundestaga

Obavještavamo zainteresovane kandidate da Njemački Bundestag i ove godine dodjeljuje do 120 Međunarodnih parlamentarnih stipendija (IPS) politički zainteresovanim mladim ljudima iz 50 zemalja među kojima je i Crna Gora.

IPS program se sprovodi pod pokroviteljstvom predsjednika njemačkog Bundestaga, i predstavlja dugoročnu političku investiciju sa ciljem osnaživanja partnerske saradnje između Njemačke i zemalja koje učestvuju u programu.

Program je namijenjen mladim ljudima sa diplomom završenih studija, koji na osnovu svojih kvalifikacija, posvećenosti radu, otvorenosti i političkoj zainteresovanosti žele aktivno doprinijeti budućem demokratskom razvoju svojih zemalja.

U okviru ovog programa Njemački Bundestag izabranim kandidatima pruža i priliku da u teoriji i praksi upoznaju njemački parlamentarni sistem kroz angažman u trajanju od tri mjeseca u birou jednog od poslanika Bundestaga.

Program za 2023. godinu počinje 1. marta 2023. godine i završava se 31. jula 2023. godine.

Učesnici programa će primati mjesečnu stipendiju, a pokriveni su i putni troškovi i zdravstveno osiguranje.

Bliže informacije o programu i uslovima prijavljivanja za svaku zemlju posebno, kao i samoj prijavi nalaze se na linku:

https://www.bundestag.de/ips_global

Rok za prijavu je 31. jul 2022. godine.

Bliže informacije o programu i uslovima prijavljivanja za svaku zemlju posebno, kao i samoj prijavi nalaze se na linku:

https://www.bundestag.de/ips_global

Piši nam!