Stipendije NR Kine za akademsku 2022/2023. godinu

Stipendije NR Kine

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je otvoren konkurs za prijavu za stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2022/2023. godinu.

S obzirom na veliku konkurenciju za ove stipendije Ambasada Narodne Republike Kine u Crnoj Gori sugeriše studentima koji su zainteresovani da potraže i prijave se i za druge stipendijske programe pojedinih kineskih univerziteta putem njihovih vebsajtova i da što prije stupe u kontakt sa njima.

 • da je kandidat državljanin Crne Gore, i da je dobrog i mentalnog i fizičkog zdravlja;
 • da kandidat ima ispod 25 godina i diplomu srednje škole ukoliko se prijavljuje za dodiplomske programe;
 • da kandidat ima ispod 35 godina i diplomu završenih osnovnih studija ukoliko se prijavljuje za master programe;
 • da kandidat ima ispod 40 godina i diplomu mastera ukoliko se prijavljuje za doktorske programe;
 • da kandidat ima ispod 45 godina i (najmanje) diplomu završene srednje škole ukoliko se prijavljuje za opšte stipendijske programe (jednogodišnji program bez sticanja diplome);
 • da kandidat ima ispod 50 godina i diplomu mastera ili vanrednog profesora (ili više) ukoliko se prijavljuje za seniorski stipendijski program (jednogodišnji program bez diplome);
 • da kandidat ima znanje HSK nivo 3 kineskog jezika ukoliko se prijavljuje za programe na kineskom jeziku (uz izuzeće studenata kineskog jezika);
 • da kandidat ispunjava uslove pojedinačnih univerziteta vezano za akademsku mobilnost, znanje jezika i druge relevantne kriterijume.
 • Popunjen prijavni formular za stipendiju kineske vlade (na kineskom ili engleskom jeziku). Formular je dostupan na internet adresi http://studyinchina.csc.edu.cn/ i http://www.campuschina.org
 • Kopija prve strane pasoša – kandidat treba da dostavi jasno skeniranu kopiju pasoša sa datumom važenja kasnijim od 1. marta 2023. godine;
 • Notarski ovjerenu diplomu o najvišem stečenom stepenu obrazovanja – budući nosioci diplome moraju podnijeti zvaničan izvještaj o studentskom statusu na njihovom matičnom fakultetu/školi. Dokumenta na jeziku koji nije kineski ili engleski moraju biti dostavljena sa notarski ovjerenim prevodom na kineski ili engleski jezik;
 • Prepis ocjena – uz ovjereni prevod istih ukoliko nisu izdata na kineskom ili engleskom jeziku;
 • Potvrde o poznavanju jezika. Za programe na jeziku koji nije kineski kandidati treba da dostave odgovarajuće potvrde o poznavanju jezika kao što su IELTS ili TOEFL, shodno zahtjevima univerziteta.
 • Dokumenta za prijem. Za prijavu na master ili doktorski program ili na opšti ili seniorski bezdiplomski program, kandidati treba da dostave prihvatna dokumenta izdata od strane odgovarajućeg kineskog univerziteta. Prihvatna dokumenta uključuju obavještenje o prihvatanju, pred-prihvatno pismo, pozivno pismo od strane profesora itd. Kandidati sa prihvatnim dokumentima imaće prioritet prilikom dodjele stipendije.
 • Plan studija ili istraživanja na kineskom ili engleskom jeziku (od najmanje 200 riječi za osnovne studije, od 500 riječi za istraživanje, i od 800 riječi za postdiplomske studije.)
 • Pisma preporuke: Kandidati za diplomske programe ili istraživačke programe moraju podnijeti dva pisma preporuke na kineskom ili na engleskom jeziku od profesora ili vanrednih profesora.
 • Primjerak umjetničkog rada. Da bi se prijavili za programe iz oblasti umjetnosti ili dizajna, kandidati se pozivaju da podnesu svoje radove preko odjeljka u sistemu “Primjerak umjetnosti/Druga prateća dokumenta”. Kandidati mogu takođe te materijale dostaviti odgovarajućim kineskim univerzitetima direktno na neki drugi način.
 • Kandidati koji imaju manje od 18 godina treba da podnesu validna dokumenta o njihovim zakonskim starateljima u Kini;
 • Kandidati koji planiraju da borave u Kini duže od šest mjeseci moraju podnijeti kopiju Obrasca ljekarskog uvjerenja za strance na engleskom (original uvjerenja treba da ima kandidat kod sebe). Obrazac je izradila Kineska uprava za karantin i može se preuzeti na kraju ovog obavještenja. Ljekarski pregled mora da ispuni sve stavke naznačene u obrascu ljekarskog pregleda za strance. Nekompletni izvještaji ili oni bez potpisa odgovarajućeg ljekara, zvaničnog pečata bolnice ili ovjerene fotografije kandidata smatraju se nevažećim. Kandidati su zamoljeni da obave ovaj pregled u odgovarajuće vrijeme s obzirom da je rezultat istog validan samo 6 mjeseci.
 • Ne-kriminalni izvještaj. Kandidat treba da dostavi potvrdu da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi istraga izdatu od strane lokalne zvanične službe bezbjednosti (MUP Crne Gore), najviše 6 mjeseci prije isteka roka za podnošenje aplikacije.

Dodatna dokumenta

Rok za prijavu je do 11. februara 2022. godine.

Elektronska prijava uz odgovarajuću dokumentaciju dostavlja se u jednom primjerku, na sljedeću adresu:

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ul. Vaka Đurovića b.b.

Arhiva – kancelarija br. 5

81000 Podgorica

Kontakt osoba u Ministarstvu: mr Olivera Mišnić

E-mail adresa: olivera.misnic@mpnks.gov.me

Piši nam!

  Napomena: Sva elektronska dokumenta koja se podnose moraju biti čitka, autentična i valjana. Kandidatima se savjetuje da koriste profesionalne uređaje za skeniranje dokumentacije. Kandidati sami snose odgovornost za posljedice podnošenja elektronske dokumentacije koja nije čitka ili je teško razumljiva.

  Dokumenta možete ovdje preuzeti.

  PDF download, stipendije
  PDF download, stipendije
  PDF download, stipendije