Stipendije Vlade Rumunije za akademsku 2022/2023.godinu

Stipendije Vlade Rumunije

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Ministarstvo preduzetništva i turizma Rumunije objavilo konkurs za dodjelu više od 40 stipendija stranim državljanima koji žele da studiraju u Rumuniji počevši od akademske 2022/2023. godine.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, na e-mail adresu: burse2022@dce.gov.ro

Rezultati pretpristupne selekcije će biti objavljeni nakon 1. septembra 2022. godine. Konačnu odluku o dodjeli stipendija donijeće komisija Ministarstva obrazovanja Rumunije, nakon čega će izabrani kandidati dobiti potvrde o prihvatanju na studije u Rumuniji, do početka akademske 2022/2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je od 1. maja do 31. jula 2022. godine.

Link sa detaljnim informacijama o potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave je:

http://www.imm.gov.ro/ro/2018/11/13/acordarea-de-burse-de-studii-in-romania-pentru-cetatenii-straini/

Prijavna dokumentacija treba da sadrži:

 1. Pismo preporuke (od strane predstavnika rumunskog Ministarstva preduzetništva i turizma ili od strane šefa diplomatske misije Rumunije u zemlji kandidata)
 2. Popunjen prijavni obrazac za stipendiju u Rumuniji (Anex 1)
 3. Popunjen prijavni obrazac za stipendiju u Rumuniji (Anex 2)
 4. Fotokopija dobijenih diploma (diploma srednje škole ili njen ekvivalent, bečelor diploma, master diploma, doktorska diploma), kao i njihov ovjeren prevod na rumunski, engleski ili francuski jezik
 5. Prepisi ocjena, izdati od strane zvanično priznate ustanove u zemlji, u fotokopiji i ovjerenom prevodu na rumunskom, engleskom ili francuskom jeziku
 6. Izjava kandidata da nije koristio stipendiju Vlade Rumunije za sadašnji akademski nivo u ranijem periodu
 7. Kopija prve tri strane pasoša
 8. Ovjereni prevod kopije lične karte
 9. Ljekarsko uvjerenje na rumunskom, engleskom ili francuskom jeziku
 10. Curriculum Vitae na rumunskom, engleskom ili francuskom jeziku
 11. Dvije nedavne fotografije (tipa za pasoš)
 12. Ostala dokumenta na zahtjev Ministarstva obrazovanja Rumunije

Prijave se podnose elektronskim putem samo na sljedeću e-mail adresu: burse2022@dce.gov.ro

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

 

Piši nam!