Bilateralne stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije

Slovenija stipendije

Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije, na osnovu bilateralnog protokola o saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, nudi crnogorskim državljanima stipendije za studijski/istraživački boravak u 2022/2023. akademskoj godini.

U ponudi je 18 mjeseci stipendiranja, za periode boravka od 3 do 6 mjeseci, za studente dodiplomskih i post-diplomskih studija koji žele da jedan dio svojih studija provedu na jednoj od slovenačkih ustanova visokog obrazovanja. U slučaju post-diplomskih studija u pitanju je individualni istraživački rad pod nadzorom slovenačkog mentora/profesora.

Rok prijave - najkasnije do 25. marta 2022. godine.

Odluku o prijemu kandidata donosi slovenačka institucija za koju se kandidat prijavio, stoga je kandidat dužan da prethodno stupi u kontakt sa izabranim univerzitetom i traži Prihvatno pismo (Letter of Acceptance) od odgovarajućeg odsjeka. Kandidati treba da naglase prilikom kontakta da se prijavljuju za stipendiju po osnovu bilateralnog sporazuma.

Stipendija se dodjeljuje kandidatima samo pod uslovom da su predloženi od strane domaćeg nadležnog tijela (Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta) koje listu izabranih kandidata i njihova dosijea šalje CMEPIUS-u (Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational Training Programmes), do 31. marta 2022. godine.

Zato je neophodno da kandidati, najkasnije do 25. marta 2022. godine, podnesu dosije prijave za stipendiju, u tri primjerka, Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, na Arhivu (kancelarija br.5, ul. Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica).

Dosije se sastoji od sljedećeg:

  • Uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac (Application Form, nalazi se na dolje datom linku)
  • Prihvatno pismo, potpisano i ovjereno (Letter of Acceptance, obrazac se nalazi na datom linku)

Dodatna dokumentacija koju čine:

  • fotokopija lične karte ili pasoša (strana sa fotografijom),
  • jedno pismo preporuke (letter of recommendation) za studijski boravak, i dva pisma preporuke za istraživački boravak, od strane domaće institucije
  • fotokopija diplome i/ili ovjereni prepisi ocjena

Svi dokumenti treba da budu na slovenačkom ili engleskom jeziku. Nekompletna dosijea i/ili neadekvatno popunjeni prijavni obrasci neće se razmatrati.

Starosna granica za studente osnovnih studija je 26 godina (koje kandidat može napuniti i tokom trajanja stipendije) i 30 godina za istraživački boravak.

Kandidat može dobiti stipendiju samo za fizičku mobilnost.

Stipendija podrazumijeva:

  • mjesečnu nadoknadu od 300EUR
  • obezbijeđen smještaj u studentskom domu
  • obrok u studentskom restoranu
  • osnovno zdravstveno osiguranje

Stipendija ne pokriva troškove školarine.

Obrasci potrebni za prijavu (Application Form, Letter of Acceptance, …), kao i sve dalje informacije (General Info Package) nalaze se na linku:

https://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes/

Kontakt za dodatne informacije: CMEPIUS – scholarships@cmepius.si

Kontakt u Ministarstvu: mr Olivera Mišnić, olivera.misnic@mpnks.gov.me

Piši nam!