Stipendije Vlade Mađarske za akademsku 2022/2023. godinu

Stipendije Vlade Mađarske

Obavještavamo da Vlada Mađarske u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) dodjeljuje stipendije za crnogorske državljane za master studije, iz oblasti Ispitivanje bezbjednosti i kvaliteta hrane, za akademsku 2022/2023. godinu.

Studije se organizuju na Mađarskom univerzitetu za poljoprivredu i životne nauke u Budimpešti, na engleskom jeziku. Kurs će se organizovati ukoliko bude upisan dovoljan broj studenata.

Stipendija pokriva:

 • Troškove upisa i školarine tokom perioda trajanja studija, uz obezbijeđenu osnovnu literaturu i sveske;
 • Smještaj u domu;
 • Troškove života;
 • Zdravstveno osiguranje.

Sve gore navedene troškove finansira Mađarska Vlada, prema Sporazumu između FAO i Mađarske iz 2007. godine.

Rok za podnošenje prijave je od 15. januara do 28. februara 2022. godine.

Zainteresovani kandidati treba elektronskom poštom da pošalju dosije, koji se sastoji od sljedeće dokumentacije:

 • Pravilno popunjen prijavni formular
 • Skoriji CV
 • Kopija diplome srednje škole i prepis ocjena ili kopija diplome o završenim studijama i izvještaj o ocjenama
 • Kopija potvrde o poznavanju engleskog jezika
 • Kopija stranica pasoša na kojima se vidi datum isteka važnosti pasoša i njegov broj,
 • Pismo preporuke
 • Motivaciono pismo
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Uvjerenje od MUP-a da kandidat nije bezbjednosno interesantno lice

Sva dokumenta moraju biti na engleskom jeziku, a kandidat je dužan da podnese sudski ovjerene prevode dokumenata, kao i da se postara da je svaki dokument sačuvan pod imenom koje pokazuje o kom se dokumentu radi.

Proces selekcije odnosi se na stipendije koje počinju od septembra 2022. godine, i odvijaće se u dvije faze:

Prva faza: FAO vrši preliminarni uviđaj u kandidature i podnosi prijave Ministarstvu poljoprivrede Mađarske koje ih zatim šalje odgovarajućem Univerzitetu. Studenti su dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju. Nepotpuna dosijea kao i dokumenta priložena bez naziva se neće razmatrati.

Druga faza: Od izabranih kandidata se može zahtijevati da polažu, pisanim ili usmenim putem, ispit iz engleskog jezika, kao dio prijemne procedure. Isključivo Univerzitet će izvršiti dalju selekciju i obavijestiti uspješne kandidate, kao i Ministarstvo poljoprivrede.

Kandidati će se birati na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Državljanstvo i stalno prebivalište u Crnoj Gori
 • Odličan uspjeh u dosadašnjem školovanju
 • Dobro poznavanje engleskog jezika
 • Motivisanost
 • Dobro zdravstveno stanje
 • Starosna dob (kandidati ispod 30 godina imaju prednost)

Piši nam!

  Prijave se podnose FAO-u isključivo elektronskim putem na e-mail adresu REU-scholarship@fao.org

  Kontakt za sva dodatna pitanja je takođe – REU-scholarship@fao.org

  Dokumenta možete ovdje preuzeti.

  PDF download, stipendije
  PDF download, stipendije