Stipendije Vlade Mađarske za akademsku 2022/2023. godinu

Stipendije Vlade Mađarske

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da je otvoren konkurs za stipendije Vlade Mađarske Republike – Stipendium Hungaricum za 2022/2023. godinu.

Na osnovu programa saradnje između Ministarstva za ljudske resurse Republike Mađarske i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, obezbijeđeno je 30 stipendija za naše državljane za sljedeće programe i oblasti:

 • Pune osnovne studije iz oblasti: poljoprivreda, umjetnost i humanističke nauke, inženjerstvo, društvene nauke i ekonomija; 10 stipendija
 • Pune master studije iz oblasti: poljoprivreda, umjetnost i humanističke nauke, inženjerstvo, društvene nauke i ekonomija; 10 stipendija
 • Pune integrisane studije, u svim oblastima; 5 stipendija
 • Pune doktorske studije, u svim oblastima; 5 stipendija
 • Parcijalne studije iz gore navedenih oblasti.

Rok za prijavu je do 15. januara 2022. godine.

Stipendija obuhvata sljedeće:

 • Školarinu
 • Mjesečni grant (u iznosu od oko 120 eura) za studente osnovnih, master, integrisanih i parcijalnih studija
 • Smještaj u studentskom kampusu ili participaciju u iznosu od 40,000 HUF mjesečno za smještaj
 • Zdravstveno osiguranje

Stipendija ne pokriva putne troškove kao ni sve životne troškove tako da kandidati treba da računaju i na  ulaganje dodatnih sopstvenih sredstava. Stoga se kandidati savjetuju da prije prijave provjere očekivane troškove života u Mađarskoj a posebno u gradovima u kojima će boraviti pristupom na Cost of Living Calculator, na stranicama broj 6 i 22 teksta konkursa.

Dokumenta možete ovdje preuzeti.

Prijava se vrši isključivo elektronskim putem, na https://apply.stipendiumhungaricum.hu, kako bi dobili korisničko ime i lozinku i pristupili aplikacionom formularu i uputstvima za formiranje dosijea koji treba elektronski podnijeti Javnoj fondaciji Tempus u Budimpešti, zaduženoj za prijem aplikacija.

Kopiju dosijea treba obavezno poslati i Ministarstvu prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore na e-mail adresu: olivera.misnic@mpnks.gov.me , najkasnije do 15. januara 2022.godine, zajedno sa odštampanom potvrdom o ‘uspješno podnijetoj dokumentaciji’. Komisija Ministarstva razmotriće sve validne prijave i napraviti listu potencijalnih kandidatura koje će proslijediti na dalje odlučivanje mađarskom partneru do kraja februara 2022.

Kandidati mogu očekivati obavještenje o rezultatima prijave do kraja juna 2022. godine.

Piši nam!

  PDF download, stipendije
  PDF download, stipendije