Aktuelnosti

Aktuelnosti

Crna Gora članica Evropske platforme za školsko obrazovanje 

Crna Gora je nova članica Evropske platforme za školsko obrazovanje (ESEP).

Evropska platforma za školsko obrazovanje (European School Education Platform) mjesto je sastanka za sve zainteresovane strane u sektoru školskog obrazovanja – školsko osoblje, istraživače, kreatore politike i druge profesionalce – koje obuhvata sve nivoe, od predškolskog vaspitanja i obrazovanja preko osnovne pa sve do srednje škole, uključujući i opšte i stručno obrazovanje i usavršavanje.

Uz pomoć ove platforme svi učesnici u nastavnom procesu mogu da:

  • Se informišu novim sadržajima koji se objavljuju svake nedjelje, uključujući mišljenja stručnjaka, novinske članke, intervjue, aktuelne vijesti i primjere dobre prakse.
  • Se upoznaju sa načinima finansiranja kroz mogućnosti Erasmus+, koje se sastoje od tri praktična alata (kataloga kurseva, priručnika mogućnosti mobilnosti i pretraga strateškog partnerstva) kako biste pomogli školama da pripreme svoje Erasmus+ aplikacije.
  • Se razvijaju uz mogućnosti stručnog usavršavanja kao što su besplatni onlajn kursevi, vebinari i nastavni materijali u saradnji sa EU Academy.
  • Pronađu resurse kao što su izvještaji iz nedavnih istraživanja, nastavni materijali kreirani u evropskim projektima i kursevima obuke, i Evropski priručnik za škole sa materijalom o sprečavanju ranog napuštanja škole i alatom za samoocjenjivanje koji će vam pomoći da razvijete sopstvene školske aktivnosti.
  • Komuniciraju, sarađuju i razvijaju projekte sa drugim verifikovanim školskim osobljem u Evropi u eTwinning zajednici.

Ova višejezična, onlajn platforma, koja je inače besplatna za sve korisnike, takođe je dom eTwinning-a, zajednice za škole u Evropi.

Kada je u pitanju obrazovanje, prema navodima Evropske komisije, Crna Gora posebno ima za cilj da razvija: društvo znanja u kojem će obrazovanje, kao ključni faktor ekonomskog i društvenog razvoja, biti kvalitetno, fleksibilno i efikasno sa stručnim ljudskim resursima koji će imati konkurentna znanja, vještine i kompetencije i koji će biti kvalifikovani da učestvuju na tržištu rada, gdje svaki pojedinac ima jednake mogućnosti za lični i profesionalni razvoj.

 

Nastavnici u Crnoj Gori ujedno sada mogu da započnu sopstvenu avanturu u eTwinning-u, učestvuju u projektima, upoznaju kolege iz drugih zemalja i kultura i prijave se za razne mogućnosti kontinuiranog profesionalnog razvoja. A već postojeći članovi eTwinning zajednice sada imaju priliku da se uključe u aktivnosti saradnje sa svojim kolegama u Crnoj Gori i grade veze sa njima.

 

Evropska platforma za školsko obrazovanje i eTwinning zajednica uspostavljeni su zahvaljujući finansiranju iz Erasmus+, evropskog programa za obrazovanje, obuku, mlade i sport.