Sporazumom između Evropske unije i Crne Gore, koje su potpisale ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, prof dr. Vesna Bratić i komesarka EU za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i omladinu Mariya Gabriel, a koji podrazumijeva učešće Crne Gore u programu Kreativna Evropa 2021-2027, Crna Gora je postala punopravna članica najznačajnijeg EU fonda za podršku kulturnom, kreativnom i audiovizuelnom sektoru. Na ovaj način će crnogorskim institucijama i organizacijama biti omogućeno ravnopravno učešće na svim godišnjim konkursima programa Kreativna Evropa za koje je opredijeljen budžet od 2.44 milijarde eura u narednom sedmogodišnjem periodu.

Najznačajniji evropski fond za ostvarivanje finansijske podrške u kulturi

Kreativna Evropa je najznačajniji evropski fond za ostvarivanje finansijske podrške u kulturi i unapređivanje saradnje između kulturnih institucija i organizacija širom Evrope, pa samim tim i prilika da crnogorske ustanove kulture, nacionalne i lokalne, nevladine i druge organizacije kulture, ostvare finansijsku podršku Evropske unije za realizaciju međunarodnih projekata kulturne saradnje.

Crna Gora je učestvovala u prethodnim finansijskim perspektivama  programa Kultura 2007 – 2013 i Kreativna Evropa 2014 – 2020, u okviru kojih je podržan veliki broj projekata na kojima su naše organizacije bili partneri. Punopravno članstvo u novom ciklusu programa Kreativna Evropa će omogućiti podizanje profesionalnih i finansijskih kapaciteta aktera koji se bave kulturnom, kreativnom i audiovizuelnom djelatnošću, kao i njihovo bolje pozicioniranje i konkurentnost na evropskom nivou. Dodatno, učešće na otvorenim konkursima u narednom sedmogodišnjem periodu će obezbijediti integraciju crnogorske kulture u evropske tokove, značajnije investicije u projekte mobilnosti umjetnika i razmjene kulturnih programa, održive načine valorizacije kulturne baštine, kao i promociju i razvoj kreativnih industrija.