Aktuelnosti

Aktuelnosti

Erasmus za mlade preduzetnike

Erasmus za mlade preduzetnike je program prekogranične razmjene, koji novim, ili budućim preduzetnicima daje priliku da uče od iskusnih preduzetnika, koji vode mala preduzeća u drugim zemljama učesnicama.

 

Ovaj program podržava nove preduzetnike sa vještinama neophodnim za pokretanje i/ili uspješno vođenje malog biznisa u Evropi. Novi preduzetnici okupljaju i razmjenjuju znanja i poslovne ideje sa iskusnim preduzetnikom, sa kojim borave i sarađuju od 1 do 6 meseci.

Rok za prijavu za obuku je 12.oktobar 2022.godine.

 

Više informacija o uslovima i načinu prijave možete pronaći na sljedećim linkovima:

 https://programmes.eurodesk.eu/learning#79912

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/;