Aktuelnosti

Aktuelnosti

U okviru Klastera 2 „Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo“ EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa objavljeni su pozivi na kojima pravo učešća imaju i crnogorske institucije i organizacije koje se bave navedenim temama.

Klaster 2 „Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo“ ima za cilj jačanje evropskih demokratskih vrijednosti, kao što su: vladavina prava, očuvanje kulturne baštine, kao i promovisanje socio-ekonomskih transformacija koje doprinose inkluziji i rastu.

Prijedlozi budućih projekata treba da doprinesu očekivanim uticajima Radnog programa, opisanih u tri destinacije:

 • Inovativno istraživanje o demokratiji i upravljanju (Innovative Research on Democracy and Governance)
 • Inovativna istraživanja o evropskoj kulturnoj baštini i kulturnim i kreativnim industrijama
  (Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries)
 • Inovativno istraživanje društvenih i ekonomskih transformacija (Innovative Research on Social and Economic Transformations).

Sve otvorene pozive / teme možete vidjeti u Radnom programu (Work Programme 2021 – 2022).

Horizont Evropa

Teme u okviru poziva: Istraživanja i inovacije o kulturnoj baštini i kulturnim i kreativnim industrijama za 2022. godinu su:

 1. Poboljšanje međunarodne konkurentnosti evropske filmske industrije;
 2. Novi evropski Bauhaus – pospješivanje kvalitetnijeg načina života u kreativnim i inkluzivnim društvima kroz arhitekturu, dizajn i umjetnost;
 3. Očuvanje ugroženih jezika u Evropi;
 4. Tradicionalni zanati za budućnost – novi pristup;
 5. Zaštita artefakata i kulturnih dobara od antropogenih prijetnji;
 6. Efekti klimatskih promjena i prirodnih katastrofa na kulturnu baštinu i načini prevazilaženja;
 7. Evropska kulturna baština i umjetnost – promocija vrijednosti u zemlji i van nje;
 8. Video igre i kultura oblikuju naše društvo;
 9. Konkurentni i održivi muzički ekosistem;
 10. Uloga percepcije koju oblikuju tradicija, vrijednosti i uvjerenja u formiranju evropskih društava i politika u 21. vijeku.

Pozivi su otvoreni do 20. aprila 2022. godine u 17:00 časova, a aplikacije se podnose u elektronskoj formi putem Funding&Tenders Opportunity portala.

Više informacija o navedenim pozivima možete pronaći na pomenutom portalu, ili se obratiti nacionalnim kontakt osobama za Klaster 2 Horizont Evropa programa:

Milena Ražnatović, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, e-mail: milena.raznatovic@mpnks.gov.me

Dr Sabina Osmanović, Univerzitet Crne Gore, e-mail: montsabina@gmail.com

Prof. dr Silvana Đurašević, Univerzitet Mediteran, e-mail: silvana.djurasevic@unimediteran.net