Aktuelnosti

Aktuelnosti

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila je konkurs za projekte književnog prevodilaštva u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Kroz ovaj konkurs, Evropska unija podržava projekte književnog prevodilaštva u cilju povećanja obima prevođenja i veće dostupnosti prevoda visokokvalitetne evropske književnosti na evropskom i svjetskom tržištu. Shodno tome, osnove teme poziva se odnose na:

  • Jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti djela evropske književnosti;
  • Pospješivanje prevođenja i promocije djela iz oblasti fikcije koja su napisana na nekom od manje korištenih jezika u cilju poboljšanja njihove dostupnosti na većim tržištima u Evropi i šire;
  • Razvoj nove publike;
  • Jačanje konkurentnosti književnog sektora kroz pospješivanje saradnje.

Poziv je namijenjen aplikantima koji su aktivni u sektoru izdavaštva i koji imaju status pravnog lica najmanje dvije godine prije roka za dostavljanje prijedloga projekata.

Projekti treba da se odnose na prevođenje makar pet književnih djela koja zadovoljavaju sljedeće kriterijume:

  • Djela fikcije, bez obira na žanr ili format (štampane ili digitalne knjige), na primjer: novele, kratke priče, pozorišne i radio drame, poezija, stripovi, književnost za mlade;
  • Djela moraju već biti objavljena;
  • Autori djela koja se prevode moraju biti državljani, rezidenti ili prepoznati kao dio kulturne baštine neke od zemalja koje učestvuju u Programu;
  • Djela ne smiju prethodno biti prevođena na ciljni jezik, osim ako ne postoji jasna potreba za novim prevodom.

Budžet predviđen pozivom je 5 miliona eura, a maksimalno trajanje projekata je 36 mjeseci.

Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 31. maj 2022. godine u 17:00 časova.

Više informacija o poziva možete pronaći na linku, ili se obratiti Desku za Kreativnu Evropu na email adresu: milena.raznatovic@mpnks.gov.me