Projektni predlozi

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta informiše da je Evropska agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila pozive za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Kreativna Evropa 2021-2027, i to za tri kategorije evropskih projekata saradnje.

Konkurs za evropske projekte saradnje ima za cilj pospješivanje međunarodne dimenzije u stvaranju i promociji umjetnika i umjetničkih djela, kao i inovativni pristup u implementaciji aktivnosti u kulturnom i kreativnom sektoru i podrazumijeva sve oblasti kulturnog stvaralaštva i kulturne baštine. Konkurs sa ukupnim budžetom od preko 68 miliona eura je raspisan za tri kategorije:

– Manji projekti saradnje: minimum tri partnera iz tri različite zemlje; maksimalni iznos EU granta 200.000 eura, sufinansiranje EU 80%;

– Srednji projekti saradnje: minimum pet partnera iz pet različitih zemalja; maksimalni iznos EU granta 1.000.000 eura, sufinansiranje EU 70%;

– Veći projekti saradnje: minimum deset partnera iz deset različitih zemalja; maksimalni iznos EU granta 2.000.000 eura, sufinansiranje EU 60%.

Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 31. mart 2022. godine u 17:00 časova.

Promocija medijske pismenosti

Dodatno, objavljen je i poziv za promociju medijske pismenosti koji ima za cilj promociju intersektorske saradnje i prilagođavanje strukturnim i tehnološkim promjenama sa kojima se suočavaju mediji, istovremeno pospješujući slobodu i pliralizam medija, kvalitetno novinarstvo i medijsku pismenost.

Prihvatljivi su projekti koji imaju makar tri partnera iz tri različite države učesnice programa, u kojima učestvuju neprofitni, privatni ili javni mediji, kao i ostale organizacije koje se bave medijskim informisanjem, sa maksimalnim trajanjem 24 mjeseca. Ukupan budžet poziva je 2.4 miliona eura.

Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 06. april 2022. godine u 17:00 časova.

Desk za Kreativnu Evropu će u narednim nedjeljama u skladu sa epidemiološkim uslovima organizovati info dane posvećene novim pozivima, o čemu će zainteresovana javnost biti obaviještena.

Više informacija o pozivima možete pronaći na linku: https://bit.ly/3302J7e ili se obratiti Desku za Kreativnu Evropu na email adresu: milena.raznatovic@mpnks.gov.me.