Aktuelnosti

Aktuelnosti

NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti

INFOEduco partneri

23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti.

“Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti u društvu. Naime, predlog Crne Gore o kreiranju regionalnog okvira medijske pismenosti podržale su Srbija, Hrvatska, Slovenija i Bosna i Hercegovina. U tom cilju formirana je nacionalna radna grupa od istaknutih ličnosti iz svijeta medijske pismenosti koji su pripremili nacrt Regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti, a koji će se dalje razmatrati na ovom regionalnom sastanku.

Crna Gora je koordinator regionalne EPALE saradnje na izradi jedinstvenog okvira kompetencija medijske pismenosti za Crnu Goru, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu, a ovaj okvir biće osnov na bazi kojeg će se kreirati nacionalni program obrazovanja za medijsku pismenost, kao i priručnik za njegovu realizaciju.

Shodno regionalnom okviru, sprovešće se pilotiranje obuke u svih pet zemalja, a na bazi nacionalnog programa u Crnoj Gori biće realizovane obuke za stejkholdere iz Crne Gore.