Aktuelnosti

Aktuelnosti

Novi program na Pravnom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu

Na Pravnom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu otvoren je novi program za magistarske studije na engleskom jeziku – Evropsko poslovno i ekonomsko pravo.

U pitanju je intenzivni jednogodišnji program, sa fokusom na privredno pravo i posebnim akcentom na njegovu evropsku perspektivu.

Dalja obavještenja o ovom programu dostupna su na: https://europeanbusiness.law.auth.gr/