Aktuelnosti

Aktuelnosti

“The Digital Opportunity traineeship” inicijativa obezbjeđuje prekograničnu obuku za studente i one koji su nedavno diplomirali.

Cilj ove inicijative je da omogući studentima da steknu, ili unaprijede svoje digitalne vještine u oblastima koje su potrebne tržištu rada.

Rok za prijavu je 11.jun 2022.godine

Kandidati se za obuku prijavljuju preko svojih univerziteta u skladu sa vremenom i procedurama koje je univerzitet utvrdio za  Erasmus+ traineeships.