Aktuelnosti

Aktuelnosti

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije, danas je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održan Erasmus+ informativni dan za 2021. godinu.

Cilj ovog događaja bio je predstavljanje novina u okviru novog ciklusa programa Erasmus+ (2021.-2027. godine), kao i informisanje svih potencijalnih učesnika u ovom programu o akcijama za koje je Crna Gora kvalifikovana za učešće u okviru novog poziva za podnošenje prijedloga koji je nedavno objavljen.

Erasmus + program bio je snažna podrška visokom obrazovanju u praćenju evropskih trendova

U uvodnom dijelu događaja, prisutnima su se obratiti prof. dr Vladimir Božović, rektor Univerziteta Crne Gore; g-din Branko Bulatović, v. d. direktora Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore; kao i gđa Vanja Drljević, direktorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori.

“Poslije dvije decenije korišćenja EU programa, mislim da smo uspjeli da dođemo do toga kada možemo reći da su naši administrativni kapaciteti na ustanovama visokog obrazovanja unaprijeđeni, da sve naše ustanove koriste prednosti ovog programa, da se saradnja s neakademskim partnerima ojačala, da smo uspostavili tješnju saradnju s organizacijama civilnog društva. Takođe, možemo reći da su programi mobilnosti, koji su skromno krenuli sa mladim ljudima koji su s nevjericom u početku dolazili na naše info dane, zaista zaživjeli, da je prepreka oko priznavanja perioda studiranja sve manje, a studenata koji žele da koriste porgrame mobilnosti sve više. Možemo reći da je mobilnost učvrstila opredjeljenje  mladih ljudi za evropsku integraciju Crne Gore. Takođe svjedoci smo da se mreža naših partnerstava širi, i da sarađujemo sa gotovo svim programskim zemljama, učesnicama u Erasmus+ programu”, navela je Vanja Drljević, direktorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije.

V. d. generalnog direktora Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta dr Branko Bulatović kazao je da je Erasmus + program bio snažna podrška visokom obrazovanju u praćenju evropskih trendova.

„Ono što je novina u aktuelnom pozivu za Erasmus + je i izgradnja kapaciteta u stručnom obrazovanju, tako da će i javne i privatne institucije Crne Gore koje realizuju stručno obrazovanje moći da se prijave sa projektnim idejama“, naveo je dr  Branko Bulatović.

„Jedan od prioriteta biće i jačanje inkluzivnosti i obezbjeđenja kvalitetnog obrazovanja za što šire kategorije društva. Vjerujemo da ćemo u redovnom periodu, koristeći sve mogućnosti Erasmus+ programa, zajednički rasti, promovišući obrazovanje, nauku i kulturu kao pokretače značajnih i pozitivnih društvenih promjena“, kazao je rektor Vladimir Božović.