Aktuelnosti

Aktuelnosti

Juče su predstavnice InfoEduco projektne kancelarije Ministarstva prosvjete održale sastanak  sa predstavnicima  Univerziteta Crne Gore povodom kreiranja Platforme za studentsko zapošljavanje i volonterizam.

Riječ je o platformi koja će omogućiti studentima da ostvare svoje prvo zaposlenje, ili da se prijave za volontiranje u željenoj firmi ili kompaniji.

Platforma će biti koncipirana na način što će se na nju moći registrovati svi poslodavci zainteresovani da zaposle studente, kao i studenti zainteresovani za zaposlenje i volontiranje i sticanje praktičnih znanja i vještina.

Kreiranje platforme za studentsko zapošljavanje i volonterizam je aktivnost projekta Europass/Euroguidance/EQF koji realizuje Ministarstvo prosvjete.