Aktuelnosti

Aktuelnosti

Održan sastanak radne grupe za izradu jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti

U  utorak,  7. juna 2022. godine održan je prvi  sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog okvira kompetencija medijske pismenosti za Crnu Goru, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora je koordinator regionalne EPALE saradnje

 

Sastanku su prisustvovale predstavnice EPALE projektnog tima i članovi radne grupe iz Crne Gore. Članovi radne grupe su radili u sljedećem sastavu: Olivera Nikolić, Saša Klikovac, Svetlana Jovetić Koprivica i Miroslav Minić.

 

Nakon višesatnog rada, radna grupa je pripremila draft verziju okvira kompetencija za medijsku pismenost, koji će biti osnov za zajednički susret predstavnika svih zemalja krajem juna u Budvi.