Aktuelnosti

Aktuelnosti

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“

Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do 8. UCG će imenovati koordinaciono tijelo za ovaj projektni zadatak, koji će zajedno sa predstavnicima univerziteta i projektne kancelarije Ministarstva raditi na unaprjeđenju, odnosno boljem definisanju ishoda učenja u visokom obrazovanju.

U okviru projekta „Europass/Euroguidance/EQF“ planirana je i studijska posjeta u neku od EU zemalja radi razmjene mišljenja i primjene dobre prakse u ovoj oblasti, kao  i i vebinar sa međunarodnim ekspertima, koji bi na najbolji način upoznali akademsku zajednicu Univerziteta Crne Gore sa dobrom evropskom praksom, metodologijom i pristupima u definisanju ishoda učenja.

 

Ishodi učenja imaju za cilj da kvalifikacije visokog obrazovanja učine jasnim, kako studentima, tako i poslodavcima i svim drugim zainteresovanim stranama.