Aktuelnosti

Aktuelnosti

Održana obuka za aplikacije za onlajn saradnju i kolaboraciju za prvu grupu polaznika

Program obuke je realizovan za 22 polaznika putem Microsoft Teams aplikacije u dva termina 11. i 12. jula 2022. godine u periodu od 15 do 19h. Obuka je realizivana u skladu sa agendom koju su polaznici dobili prije početka prvog dana obuke. Polaznici obuke su aktivno učestvovali u radu. Tokom obuke prikazane su tri aplikacije za online saradnju i to Microsoft Teams, Zoom i Google Classroom sa Google Duo.

Posebna pažnja se posvetila sličnostima i razlikama svake od navedenih aplikacija, kao i o načinu licenciranja i korišćenju istih.

Obuka je bila organizovana onlajn.