Aktuelnosti

Aktuelnosti

EPALE projektni tim iz Crne Gore organizovao je prvu dvodnevnu obuku EPALE ambasadora u okviru projektnog ciklusa 2022-2024.,u Baru 14. i 15. maja 2022. godine, u hotelu Kalamper.

Ovom prilikom predstavljene su aktivnosti i obaveze EPALE ambasadora u narednom trogodišnjem periodu i predočene smjernice za izradu priča iz EPALE zajednice, u okviru Inicijative Priče iz zajednice 2022., nakon čega su ambasadori pripremili nacrt svojih priča.

Na obuci je predstavljena i uloga EPALE ambasadora na predstojećoj konferenciji Zajednice EPALE (NSS Community Conference), koja će se održati u oktobru 2022. godine.