Partneri

Osnovne škole
Srednje škole
Visokoškolske ustanove

Osnovne, srednje škole i visokoškolske ustanove
Unija poslodavaca Crne Gore INFOEduco

Unija poslodavaca

Privredna komora

Privredna komora Crne Gore

Nevladine organizacije

Nevladine organizacije
Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Zavod za zapošljavanje

Agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju

Agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanje

Nacionalna Erasmus+ kancelarija

Nacionalna Erasmus+ kancelarija
Evropska komisija u Crnoj Gori

Evropska komisija

Ambasade u Crnoj Gori

Ambasade u Crnoj Gori

Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori

Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori
UN Women

UN WOMEN

UNDP

UNESCO

UNESCO
Međunarodna organizacija za migracije – IOM

Međunarodna organizacija za migracije – IOM

Međunarodna organizacija rada – MOR

Međunarodna organizacija rada – MOR

Blog

Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) poziva studente da se prijave za stažiranje u ovoj organizaciju i na taj način unaprijed svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.   Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.     Deteljnije o pozivu i načinu prijave [...]
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“ Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do [...]
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti 23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti. “Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti [...]