Aktuelnosti

Aktuelnosti

Poziv za prijavu na Hjubert Hemfri program razmjene za 2023/2024. godinu

Humphrey Fellowship je program namijenjen profesionalcima na sredini  karijere, koji se nalaze na  rukovodećim pozicijama i koji su pokazali posvećenost javnoj službi i potencijal za profesionalno napredovanje, sa mogućnošću da unaprijede svoje profesionalne kapacitete kroz učešće u specijalizovanim desetomjesečnim programima bez diploma, razvijenim posebno za male klastere Humphrey Fellowship na odabranim univerzitetima u SAD.

 

Rok za prijavu je 15.08.2022. godine 

 

Detaljnije informacije o pozivu i načinu prijave možete pronaći na sledećem linku:

Humphrey Fellowship Program – Call for Applications 2023-2024