Aktuelnosti

Aktuelnosti

Poziv za učešće na seminaru „Vidljiva vrijednost – jačanje implementacije Evropske agende rada sa mladima u istočnoj i jugoistočnoj Evropi“

Partnerstvo Evropske komisije i Savjeta Evrope u oblasti mladih će organizovati seminar „Vidljiva vrijednost – jačanje implementacije Evropske agende rada sa mladima u istočnoj i jugoistočnoj Evropi“ 15-16. novembra, u Sarajevu, BiH

 Događaj će okupiti oko 70 učesnika kako bi se osvrnuli na način na koji su sektor omladinskog rada i zajednica prakse napredovali od 3. Evropske konvencije o omladinskom radu i koje su strukture i mehanizmi uspostavljeni za ispunjavanje obaveza preuzetih tokom Konvencije i u okvirnom dokumentu Evropske agende za omladinski rad. Takođe će ojačati povezanost unutar trougla upravljanja (istraživanje mladih, omladinska politika i omladinski rad) u regionima.

 

Događaj će biti važan korak i doprinos procesu pripreme za sastanak Evropske zajednice prakse koji će organizovati Partnerstvo mladih 2023. godine.

 

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u radu seminara, i/ili želite da predstavite svoje istraživanje, praksu ili intervenciju u politici, prijavite se popunjavanjem onlajn aplikacione forme.

 

Rok za prijavu je 10.okobar 2022.godine.