Aktuelnosti

Aktuelnosti

Priprema Baze podataka ključnih partnera za omladinske politike

YOUTH WIKI

Ministarstvo prosvjete, u okviru Youth Wiki projekta, priprema Bazu podataka svih zainteresovanih strana koje se bave politikom za mlade.

Baza će obuhvatiti nevladine organizacije koje u svom fokusu imaju rad sa mladima, listu trenera i istraživača za oblast mladih, kao i listu službenika zaduženih za omladinsku politiku na lokalnom i nacionalnom nivou.

Sama ideja postojanja ovake baze ima za cilj da prikupi kontakt informacije o nevladinim organizacijama (e-mail, broj telefona, adresa sjedišta i odgovorna lica) sa opisom ciljevima i pravaca djelovanja;  kontakt informacije istraživača i trenera koji imaju stručna znanja i profesionalna iskustva u ovoj oblasti; i kontakt podatke svih službenika koji rade u ministarstvima i lokalnim samoupravama u cilju bolje koordinacije, razmjene mišljenja, zajedničkih promotivnih aktivnosti i većeg stepena zajedničke i koordinisane uključenosti civilnog i vladinog sektora.

Povezivanje svih zainteresovanih strana vodi opštem cilju: promocija i unapređenje omladinskih politika i praksi.

Za izradu baze dio sredstava je obezbijeđen  od strane UNDP u CG, a dio sredstava od  strane Mreže za mlade, dok će baza biti integrisana u okviru sajta https://www.mmcg.me/ .