Aktuelnosti

Aktuelnosti

Program stažiranja OECD-a je osmišljen tako da u Organizaciju dovede oko 500 kvalifikovanih i motivisanih studenata sa različitim iskustvom da rade na projektima koji su povezani sa strateškim ciljevima generalnog sekretara i da podrže korporativne funkcije Organizacije. Njegov glavni cilj je da uspješnim kandidatima pruži priliku da unaprijede svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.

Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.