ERASMUS+

FULBRAJT

CEEPUS

GLOBAL UGRAD

IFMSA

VIŠEGRAD

GO STYRIA

DAAD

U Crnoj Gori se realizuju brojni programi mobilnosti i programi stipendija stranih Vlada.  Jedan od najznačajnijih programa mobilnosti je EU program – Erasmus plus kreditna mobilnost za studente i nastavno osoblje.

U okviru formiranih Erasmus plus bilateralnih ugovora, koje potpisuju ustanove visokog obrazovanja sa partnerskim univerzitetima, odobravaju se stipendije za studentsku mobilnost koja može trajati jedan ili dva semestra, kao i stipendije za kraće studijske boravke u svrhu izrade master ili doktorske teze ili rada na zajedničkom projektu. 

Erasmus+ podržava projekte saradnje u tri oblasti:

  • obrazovanje,
  • mladi i
  • sport
INFOEduco studenti, CEEPUS
INFOEduco studenti, Erasmus +

Crna Gora je članica Centralno-evropskog programa razmjene za studente i nastavno osoblje – CEEPUS.  Najvažnija CEEPUS  aktivnost je razmjena studenata i nastavnog osoblja. Studijski boravci se odobravaju za redovne semestarske aktivnosti, koji mogu trajati od 3 do 10 mjeseci i za kraće studijske boravke u cilju izrade teze/disertacija ili realizacije zajedničkog projekta, u trajanju od 1 do 3 mjeseca.

U okviru formiranih CEEPUS mreža, partnerski univerziteti mogu raditi na razvoju zajedničkih aktivnosti kao što su zajednički razvojni projekti, razvoj zajedničkih studijskih programa i organizovati ljetnje škole i ekskurzije.

Crna Gora u programu CEEPUS učestvuje sa 165 mjeseci razmjene. 

www.ceepus.info.

Značajan program stipendija za stručno usavršavanje, koji se koristi u Crnoj Gori je IFMSA, a namijenjen je studentima medicine. U okviru ovog programa studenti medicine dobijaju stipendije za jednomjesečni boravak na nekoj od klinka na prostoru Evro-azije. Stipendije realizuje crnogorska organizacija MOMSIC koja je članica IFMSA programa. 

IFMSA je nezavisna, nevladina i nepolitička federacija udruženja studenata medicine širom sveijta. Od marta 2018. IFMSA predstavlja nacionalna udruženja studenata medicine iz 127 zemalja na šest kontinenata. Članstvo udruženja se sastoji od više od 1.300.000 studenata medicine širom svijeta.

INFOEduco studenti
INFOEduco studenti

MPNKS svake godine biva obavješteno diplomatskim putem o programima stipendija stranih vlada za kompletan ciklus školovanja. Ministarstvo oglašava stipendije, obavještava zainteresovane kandidate i pruža tehničku pomoć za svaki pojedinačni konkurs.

Takođe, u zavisnosti od unaprijed definisanih procedura, vrši samostalno ili u saradnji sa predstavnicima Ambasada strane države – davaoca stipendije selekciju kandidata i donosi odluku o listi dobitnika. Stipendije se dodjeljuju za sve nivoe visokog obrazovanja i uglavnom period stipendiranja obuhvata i pripremnu godinu za učenje jezika i kulture zemlje davaoca stipendije. Stipendije koje se dodjeljuju svake godine su stipendije NR Kine, Japana, Ruske Federacije, Grčke, Slovačke, Mađarske, Italije, Turske, Rumunije i dr. 

Udruženje Fulbrajt i Prijatelji/Fulbright and Friends je neprofitna nevladina organizacija, koja okuplja alumniste tj. stipendiste programa razmJene Američke Vlade: Fulbright, Hubert H. Humphrey, Ron Brown, Junior Faculty Development Program (JFDP) i druge programe razmJene američke Vlade.

Misija Udruženja je da promoviše profesionalnu i akademsku izvrsnost, kao i pozitivne društvene promjene. Udruženje ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta međunarodne kulturne, institucionalne, naučne i profesionalne razmjene i saradnje.

Global UGRAD program
Fulbrajt program

Global Undergraduate program razmjene (Global UGRAD) obezbjeđuje talentovanim studentima osnovnih studija punu stipendiju za jednu akademsku godinu u Sjedinjenim Američkim Državama. Global UGRAD program sponzorisan je od strane američkog naroda i U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs.

Ovaj međunarodni obrazovni i kulturološki program razmjene dovodi buduće lidere u Sjedinjene Američke Države, gdje su u mogućnosti da iskuse američki način studiranja, uvećaju svoja znanja i bliže upoznaju američku kulturu i vrijednosti. Studentima se takođe pruža prilika da upoznaju američke građane s drugim kulturama i tradicijama.

Ove stipendije su namijenjene za studente magistarskih ili doktorski studija, za studijski/istraživački boravak u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj u maksimalnom trajanju od 4 semestra.

Odnosi se na sve studijske oblastina bilo kom jeziku, na više od 190 visokoškolskih ustanova u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Ova stipendija ima tri kategorije, od kojih je jedna namenjena studentima zemalja zapadnog Balkana, iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Kosova, ali i Ukrajine, Bjelorusije, Albanije, Jermenije i Azerbejžana.

Uslov za prijavu je da kandidat ima već svršenih 6 semestara studija, a uputstvo za prijavu se nalazi na ovom linku.

DAAD stipendija
Višegrad stipendija

Njemačka akademska razmjena – DAAD nudi master stipendije našim studentima, kurseve jezika za studente germanistike i stipendije za doktorande i nastavnike.

Stipendija uključuje:

–  mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 eura (svršeni studenti) do 2150 eura (predavači na fakultetu, profesori)

–   putne troškove i eventualno troškove kurseva jezika

Lektorka DAAD njemačkog programa stipendija, g-đa Elli Mack, nudi konsultacije svim zainteresovanim kandidatima svakog utorka od 16 do 18 sati u Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore.

Go Styria je program stipendiranja za studente magistarskih i doktorskih studija, kao i za post-doktorante zainteresirane za kratkoročni boravak u istraživanju (najviše 4 mjeseca) u kontekstu njihovog master, doktorskog rada ili postdoktorskog istraživanja.

Ciljna regija uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Grčku, Mađarsku, Kosovo, Moldaviju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Rumuniju, Srbiju, Sloveniju, Tursku. Kandidati odabrani za program imaće priliku za istraživački period na Univerzitetu u Grazu kako bi potom nastavili i zaključili svoje studije / istraživanja na matičnim univerzitetima.

Go Styria stipendija
Studija o programima mobilnosti i stipendiranja za studente i akademsko osoblje
Rumunija stipendije Crna Gora
Kina stipendije Crna Gora
Mađarska stipendije Crna Gora
Austrija stipendije Crna Gora
Tajland
Slovačka stipendije Crna Gora

KOJU STIPENDIJU TI BIRAŠ?

Izaberi jednu od ponuđenih država i pogledaj trenutno aktivne stipendije.

Prijavi se za razmjenu u

RUMUNIJI

Prijave su otvorene još: