E-Twinning

NAJVEĆA EVROPSKA VASPITNO-OBRAZOVNA ZAJEDNICA
Email:

etwinning@mp.edu.me

Web:

https://school-education.ec.europa.eu/

eTwinning platforma

e-Twinning je zajednica nastavnog osoblja predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola smještena na sigurnoj platformi, koja je dostupna samo nastavnom osoblju, a na koju ima pristup samo organizacija ovlaščena od strane nadležnog nacionalnog tijela.

eTwinning može da bude prilika za profesionalni razvoj i napredovanje. Putem portala se može ostvariti saradnja sa kolegama iz Evrope i šire. Platforma je pogodna za razmjenu ideja, iskustava i savjeta, mogućnost uključivanja u razne tematske grupe i forume, kao i prilike da se obukama preko Interneta i vebinarima razvijaju i nastavničke i učeničke IKT vještine.

Održana trodnevna e-Twinning konferencija ,,Preduslovi za razvoj eTwinning zajednice u Crnoj Gori”

Trodnevna eTwinning konferencija ,,Preduslovi za razvoj eTwinning zajednice u Crnoj Gori” realizovana je od 23. do 25. septembra 2022. godine u prostorijama Osnovne škole ,,Mileva Lajović-Lalatović” u Nikšiću.

Konferenciju je pratilo oko 30 nastavnika i vaspitača većinom iz centralne regije Crne Gore i u sklopu nje su realizovana tri programa stručnog usavršavanja nastavnika.

Svrha održavanja Konferencije je bila predstavljanje mogućnosti eTwinning portala, upoznavanje sa savremenim tehnikama učenja i  IT bezbjednosti.

Konferenciju je pratilo oko 30 nastavnika i vaspitača većinom iz centralne regije Crne Gore i u sklopu nje su realizovana tri programa stručnog usavršavanja nastavnika.

Svrha održavanja Konferencije je bila predstavljanje mogućnosti eTwinning portala, upoznavanje sa savremenim tehnikama učenja i  IT bezbjednosti.

Prvog dana konferencije, projektni asistent Dragiša Damjanović je predstavio mogućnosti i izazove platforme eTwinning-a koja okuplja  prosvjetne radnike iz 44 zemlje, omogućavajući im saradnju, umrežavanje, razmjenu iskustava i digitalnih alata, kao i realizaciju zajedničkih projekata. eTwinning pruža mnoge alate za inovativne i moderne metodološke pristupe učenju i podučavanju što je neprocjenjiv izvor nadahnuća za sve aktere uključene u obrazovno-vaspitni rad a ujedno omogućava nastavnicima kontinuirani profesionalni razvoj.

O projektu SELFIE & eTwinning u Evropskom okviru za razvoj digitalnih kompetencija obrazovnih institucija govorila je Jelena Konatar iz Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije u  Ministarstvu prosvjete Crne Gore.

Za radioničarski rad prvog dana  bio je zadužen Desimir Mojović koji je realizovao program stručnog usavršavanja ,,Umrežavanje nastavnika’’ nizom korisnih i praktičnih sadržaja. Prisutni su učestvovali u četiri radionice: Internet kolaboracija, Office 365 i mogućnosti korišćenja, People, Calendar, Planer i portali za nastavnike (eTwinning). Na kraju su učesnici kreirali raznovrsne sadržaje – nastavne materijale pomoću tehnologija o kojima je bilo riječi.

Drugog dana konferencije gđa Ana Labudović iz Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije u  Ministarstvu prosvjete Crne Gore, predstavila je rezultate samoevaluacije obrazovnog sistema Crne Gore.

Radioničarski dio konferencije drugog dana bio je posvećen savremenim tehnikama učenja. Voditelji programa bili su Sava Kovačević i Milica Pajović. Nizom aktivnosti, prisutne nastavnike upoznali su sa vezom između savremenih tehnika učenja i eTwinning mreže. Na prvom setu radionice obrađene su teme: Efektivno i efikasano učenje, Stilovi učenja usmjereni na postignuća i Savremene tehnike učenja. Na drugom setu radionice bilo je riječi o Istraživačkim metodama učenja i Učenju putem mentalnih mapa.

Posljednjeg dana konferencije predstavnice Ispitnog centra Tamara Nedović i Bojana Ostojić upoznale  su prisutne sa radom  Ispitnog centra, kao i sa vezom između eksternih provjera znanja i digitalnog okruženja. Nakon njih je Marina Matijević, načelnica Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije u  Ministarstvu prosvjete Crne Gore, predstavila Nacionalnu strategiju za digitalizaciju obrazovanja.

 

Treći radioničarski dan konferencije pripremio je Aleksandar Bandović koji je predstavio program stručnog usavršavanja nastavnika pod nazivom IT sigurnost. Održano je šest radionica na kojima su obrađene sljedeće teme: IT sigurnost, Bezbjednost korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, Tehnike i aplikacije za bezbjedne mrežne konekcije, Bezbjedno i sigurno korišćenje interneta, Upravljanje podacima i informacijama na odgovarajući način i  eTwining i IT sigurnost. Za kraj  konferencije, Marina Matijević i Savo Novović su pripremili radionicu IT sigurnost i zaštita ličnih podataka.

Konferencija je organizovana uz podršku Nacionalne organizacije za podršku eTwinning programu u Crnoj Gori.

 

 

 

Crna Gora članica Evropske platforme za školsko obrazovanje 

 

Crna Gora je nova članica Evropske platforme za školsko obrazovanje (ESEP).

Evropska platforma za školsko obrazovanje (European School Education Platform) mjesto je sastanka za sve zainteresovane strane u sektoru školskog obrazovanja – školsko osoblje, istraživače, kreatore politike i druge profesionalce – koje obuhvata sve nivoe, od predškolskog vaspitanja i obrazovanja preko osnovne pa sve do srednje škole, uključujući i opšte i stručno obrazovanje i usavršavanje.

 

Uz pomoć ove platforme svi učesnici u nastavnom procesu mogu da:

 

  • Se informišu novim sadržajima koji se objavljuju svake nedjelje, uključujući mišljenja stručnjaka, novinske članke, intervjue, aktuelne vijesti i primjere dobre prakse.
  • Se upoznaju sa načinima finansiranja kroz mogućnosti Erasmus+, koje se sastoje od tri praktična alata (kataloga kurseva, priručnika mogućnosti mobilnosti i pretraga strateškog partnerstva) kako biste pomogli školama da pripreme svoje Erasmus+ aplikacije.
  • Se razvijaju uz mogućnosti stručnog usavršavanja kao što su besplatni onlajn kursevi, vebinari i nastavni materijali u saradnji sa EU Academy.
  • Pronađu resurse kao što su izvještaji iz nedavnih istraživanja, nastavni materijali kreirani u evropskim projektima i kursevima obuke, i Evropski priručnik za škole sa materijalom o sprečavanju ranog napuštanja škole i alatom za samoocjenjivanje koji će vam pomoći da razvijete sopstvene školske aktivnosti.
  • Komuniciraju, sarađuju i razvijaju projekte sa drugim verifikovanim školskim osobljem u Evropi u eTwinning zajednici.

 

Ova višejezična, onlajn platforma, koja je inače besplatna za sve korisnike, takođe je dom eTwinning-a, zajednice za škole u Evropi.

 

Kada je u pitanju obrazovanje, prema navodima Evropske komisije, Crna Gora posebno ima za cilj da razvija: društvo znanja u kojem će obrazovanje, kao ključni faktor ekonomskog i društvenog razvoja, biti kvalitetno, fleksibilno i efikasno sa stručnim ljudskim resursima koji će imati konkurentna znanja, vještine i kompetencije i koji će biti kvalifikovani da učestvuju na tržištu rada, gdje svaki pojedinac ima jednake mogućnosti za lični i profesionalni razvoj.

 

Nastavnici u Crnoj Gori ujedno sada mogu da započnu sopstvenu avanturu u eTwinning-u, učestvuju u projektima, upoznaju kolege iz drugih zemalja i kultura i prijave se za razne mogućnosti kontinuiranog profesionalnog razvoja. A već postojeći članovi eTwinning zajednice sada imaju priliku da se uključe u aktivnosti saradnje sa svojim kolegama u Crnoj Gori i grade veze sa njima.

 

Evropska platforma za školsko obrazovanje i eTwinning zajednica uspostavljeni su zahvaljujući finansiranju iz Erasmus+, evropskog programa za obrazovanje, obuku, mlade i sport.

 

Nastavnici i škole koji učestvuju u eTwinningu dobijaju podršku od svojih nacionalnih službi za podršku (NSS). Crnogorska nacionalna služba za podršku će biti Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta. Nacionalna služba za podršku pomaže školama tokom procesa registracije i u pronalaženju projektnih partnera i projektnih aktivnosti, promoviše ovu platformu, dodjeljuje nagrade i oznake kvalitete za školske miniprojekte i organizuje profesionalne razvojne aktivnosti za nastavnike.

Nacionalnim službama za podršku koordinira Centralna služba za podršku (CSS), koja je takođe odgovorna za razvoj eTwinning internet platforme i organizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na evropskom nivou.

eTwinning projekti su virtuelni projekti na eTwinning portalu putem kojih se obrađuju različite teme iz nastave kroz saradnju i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija.

Pogledajte primjere uspješnih eTwinning projekata i pakete za njihovu pripremu, kao i publikacije koje mogu da Vam pomognu i motivišu Vas da razradite svoje projektne ideje.

eTwinning Plus nudi platformu za osoblje, koje radi u školi u jednoj od susjednih zemalja EU, da sarađuje i bude dio proširene eTwinning zajednice.

eTwinning Plus promoviše saradnju među školama u Evropi putem upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-a) i pružanjem pomoći, alata i usluga školama. eTwinnining takođe pruža besplatno i kontinuirano mrežno stručno usavršavanje za nastavnike.

Lansiran još 2005. godine kao glavna aktivnost Europske komisije i njenog eLearning programa, eTwinning se uspješno integrisao u Erasmus+, program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, već od 2014. godine.

Više o eTwinning Plus mogućnostima pročitajte ovdje.

E-Twinning vijesti

Europass
Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
Poziv na Euroguidance konferenciju
Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]