EQAVET

EVROPSKA MREŽA ZA OSIGURANJE KVALITETA U STRUČNOM OBRAZOVANJU
EQAVET program

EQAVET program

Mreža nacionalnih referentnih tačaka EQAVET

Nacionalna nadležna tijela uspostavljaju nacionalne referentne tačke (NRP)- EQAVET i okupljaju socijalne partnere i druge ključne učesnike na nacionalnom i regionalnom nivou, u cilju sprovođenja evropskog okvira za osiguranje kvalitete u stručnom obrazovanju i obuci kako je definisano u Preporuci o stručnom obrazovanju i obuci za održivu konkurentnost, društvenu pravednost i otpornost.

Imajući u vidu da je razvoj kvaliteta stručnog obrazovanja od izuzetnog značaja za ekonomski i sveukupni društveni razvoj svake zemlje, EQAVET mreža predstavlja izuzetnu mogućnost za aktivnu saradnju, razmenu

Na ovom linku možete pogledati Strategiju stručnog obrazovanja za Crnu Goru 2020-2024.

Onlajn događaj: EAfA info sesija 2022

Dana 26. januara 2022, od 14:00 do 15:30 CET, Evropska alijansa za pripravništvo (EAfA) će organizovati onlajn informativnu sesiju na kojoj će predstaviti svoj Akcioni plan za 2022. godinu.

Na ovom događaju ćete imati priliku da upoznate članove EAfA, čujete njihove stavove o šest prioriteta Alijanse i saznate o predstojećim događajima i aktivnostima za 2022. godinu. Ako još niste član EAfA, informativna sesija će takođe biti odlična prilika da naučite:

  • kako Alijansa pomaže zainteresovanim stranama EAfA da postignu svoje ciljeve;
  • kako EAfA pomaže svojim članovima da upoznaju potencijalne partnere i kontakte za projekte i druge mogućnosti;
  • EAfA nagrade i kako one mogu podići profil vaše organizacije;
  • niz relevantnih događaja i aktivnosti u vezi sa vašim radom.

Događajem će predsedavati Norbert Šobel, vođa tima Jedinice za stručno obrazovanje i obuku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju. 

Ovdje se možete prijaviti na događaj.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, u okviru projekta “Evropsko osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i usavršavanju – nacionalne referentne tačke“ (European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points), koji se sprovodi uz podršku Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu EU (EACEA), je ustanovilo Nacionalnu referentnu tačku za kvalitet stručnog obrazovanja, Crne Gore. Osnivanjem Nacionalne referentne tačke Crna Gora je postala dio Evropske EQAVET – NRP mreže, koja je u zemljama EU uspostavljena prije 10 godina. Za rad nacionalne referentna tačke u Crnoj Gori zaduženo je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Cilj programa EQAVET NRP je: 

  •  preduzimanje konkretne inicijative za sprovođenje i dalji razvoj EQAVET okvira; 
  • informisanje i mobilisanje širokog raspona učesnika kako bi zajednički doprinijeli sprovođenju okvira EQAVET;
  • podrška samovrednovanju kao komplementarnom i ufektivnom sredstvu osiguranja kvaliteta;
  • pružanje ažuriranog opisa nacionalnog/regionalnog aranžmana osiguranja kvalitete koji se zasniva na EQAVET Okviru i
  • uključivanje  u saradničke odnose na nivou EU  u formi “peer” izvještaja o osiguranju kvaliteta u sistemu stručnog obrazovanja i obuke.

Događaji

Na ovo linku možete pronaći sve predstojeće događaje u oblasti zapošljavanja, socijalnih pitanja i inkluzije, koje organizuje Evropska komisija.

EQAVET QAC

EQAVET vijesti

Europass
Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
Poziv na Euroguidance konferenciju
Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]