EQF mreža

ALAT ZA PREVOĐENJE IZMEĐU RAZLIČITIH NACIONALNIH KVALIFIKACIJA
Adresa

/

EQF mreža

EQF mreža

Evropski okvir kvalifikacija - EQF mreža

EQF je okvir od 8 nivoa zasnovan na ishodima učenja za sve vrste kvalifikacija koji služi kao alat za prevođenje između različitih nacionalnih okvira kvalifikacija. Ovaj okvir pomaže u poboljšanju transparentnosti, uporedivosti i prenosivosti kvalifikacija ljudi i omogućava upoređivanje kvalifikacija iz različitih zemalja i institucija.

Nacionalna koordinacijska tačka, koje imenuje nacionalno tijelo, služi kao podrška za:

  • razvoj, sproveđenje i pregled nacionalnog okvira kvalifikacija i upoređivanje sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EQF);
  • preispitivanje, ažuriranje i određivanje nivoa nacionalnog okvira kvalifikacija ili nivoa evropskog okvira kvalifikacija;
  • približavanje i pojašnjenje EOK pojedincima i organizacijama, kroz uključivanje odgovarajućih nivoa EOK -a u sertifikate, diplome, dodatke diplomi i druga kvalifikacijska dokumenta i baze podataka o kvalifikacijama;
  • razvoj registra kvalifikacija ili baza podataka koje uključuju kvalifikacije iz nacionalnog okvira kvalifikacija  i njihovo objavljivanje na portalu Europass.

Pored država članica EU, još 11 zemalja radi na implementaciji EQO-a. To su:  Island, Lihtenštajn i Norveška (zemlje Evropskog ekonomska zajednica), Albanija, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska (zemlje kandidati), Bosna i Hercegovina, Kosovo (potencijalni kandidati) i Švajcarska.

EQF ima dva glavna cilja:

  1. Promovisanje mobilnosti građana
  2. Da se se olakša proces doživotnog učenja

Više detalja možete pronaći na linku. 

EQF vijesti

Europass
Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
Poziv na Euroguidance konferenciju
Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]