EQF mreža

ALAT ZA PREVOĐENJE IZMEĐU RAZLIČITIH NACIONALNIH KVALIFIKACIJA
Adresa

/

EQF mreža

EQF mreža

Evropski okvir kvalifikacija - EQF mreža

EQF je okvir od 8 nivoa zasnovan na ishodima učenja za sve vrste kvalifikacija koji služi kao alat za prevođenje između različitih nacionalnih okvira kvalifikacija. Ovaj okvir pomaže u poboljšanju transparentnosti, uporedivosti i prenosivosti kvalifikacija ljudi i omogućava upoređivanje kvalifikacija iz različitih zemalja i institucija.

Nacionalna koordinacijska tačka, koje imenuje nacionalno tijelo, služi kao podrška za:

  • razvoj, sproveđenje i pregled nacionalnog okvira kvalifikacija i upoređivanje sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EQF);
  • preispitivanje, ažuriranje i određivanje nivoa nacionalnog okvira kvalifikacija ili nivoa evropskog okvira kvalifikacija;
  • približavanje i pojašnjenje EOK pojedincima i organizacijama, kroz uključivanje odgovarajućih nivoa EOK -a u sertifikate, diplome, dodatke diplomi i druga kvalifikacijska dokumenta i baze podataka o kvalifikacijama;
  • razvoj registra kvalifikacija ili baza podataka koje uključuju kvalifikacije iz nacionalnog okvira kvalifikacija  i njihovo objavljivanje na portalu Europass.

Pored država članica EU, još 11 zemalja radi na implementaciji EQO-a. To su:  Island, Lihtenštajn i Norveška (zemlje Evropskog ekonomska zajednica), Albanija, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska (zemlje kandidati), Bosna i Hercegovina, Kosovo (potencijalni kandidati) i Švajcarska.

EQF ima dva glavna cilja:

  1. Promovisanje mobilnosti građana
  2. Da se se olakša proces doživotnog učenja

Više detalja možete pronaći na linku. 

EQF vijesti

Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) poziva studente da se prijave za stažiranje u ovoj organizaciju i na taj način unaprijed svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.   Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.     Deteljnije o pozivu i načinu prijave [...]
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“ Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do [...]
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti 23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti. “Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti [...]