Erasmus+

PROGRAM AKTIVNOSTI EVROPSKE ZAJEDNICE NAMIJENJEN MOBILNOSTI STUDENATA
Adresa:

Brussels | Belgium

Kontakt:

Contact points

Erasmus+ projekti

Platforma rezultata programa Erasmus+ pruža pristup informacijama i rezultatima projekata koji se finansiraju u okviru programa Erasmus+ i projekata finansiranih u okviru programa u području obrazovanja,obuke, mladih i sporta koji su prethodili Erasmus plus programu. Organizacije mogu pronaći inspiraciju u bogatstvu informacija o projektima i iskoristiti rezultate i lekcije naučene iz dugogodišnjeg sprovođenja programa Erasmus+.

Projekti se mogu pretraživati ​​prema ključnoj riječi, ključnoj radnji, godini, zemlji, temi, vrsti rezultata itd. Projekti dobre prakse – koji su identifikovani u smislu relevantnosti politike, uticaja, komunikacijskog potencijala – istaknuti su i dostupni za preuzimanje.

Detaljnije informacije dostupne su na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/

Evropska komisija objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2022. godinu!

Sa povećanim budžetom od oko 3.9 biliona eura za 2022. godinu, Erasmus+ nastavlja da pruža mogućnosti za studiranje u inostranstvu, stažiranje, obuke, razmjenu i za projekte prekogranične saradnje u različitim oblastima obrazovanja i obuke, mladih i sporta.

Više informacija o novom pozivu možete pronaći na likovima ispod:

Objavljen novi poziv za podnošenje prijedloga

Detaljne informacije o novom pozivu EAC/A09/2021

Programski vodič

Detaljnije informacije o svakom pojedinačnom pozivu, ustanovama koje su kvalifikovane za učešće, kao i rokovima za prijavu možete pronaći na sajtu Nacionalne Erasmus+ kancelarije: http://www.erasmusplus.ac.me/?p=21841

Rok za podnošenje projektnih prijedloga za sve akcije dostupan je na ovom linku.

Erasmus+ je program Evropske unije koji podržava projekte saradnje u tri oblasti:

 • obrazovanje,
 • mladi i
 • sport.

U najširem smislu, program Erasmus+ u oblasti obrazovanja ima sljedeće prioritete:

 • unaprijediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja,
 • ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
 • osnažiti vezu obrazovanja sa svijetom rada,
 • stvoriti dodatne vrijednosti za evropski prostor obrazovanja,
 • povezati zemlje članice u definisanju obrazovnih politika.

U fokusu programa Erasmus+ je jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih vještina, solidarnosti i razumijevanja između kultura.

U oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erasmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.


  Erasmus+ i Crna Gora

  Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore učestvuju u 4 ključne komponenete međunarodne dimenzije programa Erasmus+:

  1. Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE)
  2. Međunarodna kreditna mobilnost (ICM) –
  3. Erasmus Mundus zajednički master programi  (EMJMDs)
  4. Žan Mone akcije (JMA)

  U okviru akcije Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) od pokretanja Erasmus+ programa 2015. godine do sada odobreno je 27 projekata od kojih su univerziteti iz Crne Gore koordinatori u 6 projekata dok su u preostalih 21 uključeni kao partneri. Većina ovih projekata je u fazi implementacije. Evidentno je povećanje broja projekata a time i saradnje sa univerzitetima iz EU. U prvom pozivu (2015. godine) odobrena su 4 projekata dok je u posljednjem pozivu, za 2019. godinu, odobreno 9 projekata. Ukupan budžet ovih projekata je 22.3 miliona eura. 

  U okviru akcije Međunarodna kreditna mobilnost (ICM) odobreno je 356 bilateralnih projekata mobilnosti za ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore u okviru kojih je ostvarena saradnju sa oko 200 univerziteta iz Evrope. Broj projekata je u konstantnom porastu, tako je na konkursu za 2015. godinu, odobreno 49 projekata, a 2019. godine je odobreno čak 117 projekata mobilnosti. U okviru ovih projekata planirano je oko 3200 odlaznih i dolaznih mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja.Ukupan budžet ovih projekata je 9.8 miliona eura.

  U okviru akcije Erasmus Mundus zajednički master programi (EMJMDs) ustanove visokog obrazovanja iz Cne Gore učestvuju u 2 projekta razvoja zajedničkih master programa. U okvru akcije Erasmus Mundus zajednički master programi (EMJMDs) student iz Crne Gore mogu da apliciraju za stipendije za ove prestižne master programe. Studenti iz Crne Gore su do sada dobili 62 stipendije za različite zajedničke master programe.

  U okviru Žan Mone akcije organizacije trenutno učestvuju u dva projekta.

  Europass vijesti

  Europass
  Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

  Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

  CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
  CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
  Poziv na Euroguidance konferenciju
  Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]