Euroguidance

ALAT ZA PREDSTAVLJANJE VJEŠTINA I PLANIRANJE KARIJERE U EVROPI
Postal Address:

Moskovska 111, Podgorica | Crna Gora

Telefon:

+382 20 410 123

Euroguidance mreža

Euroguidance je evropska mreža nacionalnih resursnih i informacijskih centara, koje su odredila nacionalna nadležna tijela.

Euroguidance promoviše evropsku dimenziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti. Mreža je uspostavljena kao dio Programa za cjeloživotno učenje Evropske komisije, a od 2014. godine nastavila je da postoji kao dio programa Erasmus+. Svoje aktivnosti sprovodi delovanjem nacionalnih centara.

Održane dvije radionice “Moj karijerni put”

Ministarstvo prosvjete je, u ponedjeljak, 16. maja, organizovalo dvije radionice “Moj karijerni put” na kojima su učestvovali učenici Gimnazije “Slobodan Škerović” iz Podgorice.

Učenici su pokazali visoku zainteresovanost i spremnost da dodatno sebe istražuju, testiraju, preispituju kako bi donijeli pravu odluku za izrgradnju njihove karijere. Učenici su imali priliku tokom radionica da spoje rezultate odrađenog  međunarodno priznatog testa sa dodatnom analizom sebe, preispitivanjem svojih odluka, kao i da čuju uspješne primjere iz prakse. 

Tokom radionice, nacionalna konsultatkinja za karijerno savjetovanje, Ivana Malović, je učenicima dala punu podršku da otključaju svoj potencijal, da zacrtaju svoje ciljeve kao i da ih ostvaruju.
 
Ova aktivnost je finansirana iz Erasmus+ projekta “Europass/Euroguidance/Europea Qualification Framework”.

Usluge Euroguidance centra mogu da koriste i svi zainteresovani studenti, učenici, nastavnici, zaposleni ili nezaposleni. Na taj način, putem informacija koje pruža Euroguidance mreža, mogu da pronađu programe obrazovanja ili usavršavanja u Evropi, korisne informacije o mogućnostima karijernog vođenja i savjetovanja u zemlji i o obrazovnim sistemima u drugim zemljama Evrope.

Odlazak u inostranstvo na učenje i obuku je dobra prilika za sticanje novih vještina i kompetencija, za proširenje vidika, za proširenje profesionalnih mreža, za upoznavanje nove zemlje i lokalnog stanovništva. 

Pronađi svoj program internacionalne mobilnosti za:

Euroguidance je evropska mrežana cionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi Euroguidance mreže su:

• Promocija evropske dimenzije u karijernom vođenju i savjetovanju;
• Pružanje informacije o cjeloživotnom karijernom savjetovanju i mobilnosti u svrhu učenja.

Oba su cilja usmjerena na podsticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Uz to, savjetnicima u karijernom savjetovanju želi se skrenuti pažnja na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim evropskim zemljama.

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru evropskog programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio programa Erasmus+ i djelimično se finansira iz sredstava Europske unije, a djelimično iz nacionalnog budžeta zemalja članica mreže. Mreža broji više od 40 nacionalnih Euroguidance centara.

Osim toga što prikuplja i objavljuje informacije o rezultatima projekata, inovativnim metodama i primjerima dobre prakse u oblasti cjeloživotnog karijernog vođenja, mreža Euroguidance omogućava i razmjenu informacija o obrazovnim sistemima u Evropi, o mogućnostima za međunarodnu mobilnost, kao i o evropskim inicijativama i programima u oblastima obrazovanja, karijernog vođenja i mobilnosti.


  Euroguidance vijesti

  Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
  Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) poziva studente da se prijave za stažiranje u ovoj organizaciju i na taj način unaprijed svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.   Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.     Deteljnije o pozivu i načinu prijave [...]
  ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“
  ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“ Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do [...]
  NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti
  NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti 23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti. “Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti [...]