EUROPASS

ALAT ZA PREDSTAVLJANJE VJEŠTINA I PLANIRANJE KARIJERE U EVROPI
Postal Address:

Moskovska 111, Podgorica | Crna Gora

Telefon:

+382 20 410 123

Nacionalni centar

www.europasscrnagora.me

Europass platforma

Glavna karakteristika Europass-a je Internet platforma koja pojedincima i organizacijama pruža informacije o mogućnostima učenja, kvalifikacijama, smjernicama, vještinama, pruža interaktivne alate za samoocjenjivanje i dokumentovanje vještina i kvalifikacija i služi za povezivanje učenja i zapošljavanja.

Europass je skup pet dokumenata namijenjen evropskim građanima radi predstavljanja stečenih znanja, vještina, iskustava i kvalifikacija na jasan, uporediv i pouzdan način. Pritom poboljšana vidljivost navedenih ličnih i profesionalnih kompetencija, olakšava mobilnost širom Evrope u svrhu realizacije cjeloživotnog učenja.

Podrška politikama koje se bave nedostatkom digitalnih veština

U kontekstu nedostatka digitalnih vještina da odgovore na potrebe tržišta rada, ovaj izvještaj analizira najnovije podatke Eurostata, OECD-a i CEDEFOP-a koji se odnose na jaz u digitalnim vještinama u kontekstu zapošljavanja. Čineći to, izvještaj pokušava da razjasni razlike između postojećih skupova podataka (u odnosu na različite metodološke pristupe) i zaključuje koje bi grupe bile najveći prioritet koji treba uzeti u obzir u onim politikama koje teže povećanju digitalnih vještina, obezbjeđujući skup preporuka za kreiranje politike.

Ovim istraživanjem želimo da osvjetlimo dva pitanja

 1. koje vrste praznina postoje i
 2. koje bi bile prioritetne ciljne grupe za djelovanje politike – i kroz njih podržati nekoliko najnovijih ciljeva Digitalne decenije o digitalnim vještinama koji se pominju u Akcionom planu Evropskog socijalnog stuba; Akcije Evropske agende vještina, uključujući Akciju 2: Jačanje inteligencije vještina; i Akciju 3: EU podrška za strateške nacionalne akcije usavršavanja; i Akciju 6: Podrška Komisije digitalnim vještinama za sve; i Akcioni plan za digitalno obrazovanje, Prioritet 2, Unapređenje digitalnih vještina i kompetencija za digitalnu transformaciju.

Nacionalni Europass centar

Publikacija

PDF download, stipendije

Napravi sledeći korak sa novim Europassom

Nova Europass platforma od 2020. dostupna je kao besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Evropi. Platforma je dostupna na svim jezicima Evropske unije i služi kao podrška građanima da naprave korak dalje u svojem profesionalnom razvoju.

Putem Europass platforme korisnici mogu:

 • izraditi Europass profil
 • jednostavno pretraživati različite mogućnosti za učenje ili zaposlenje širom Evrope
 • primati personalizovane predloge obrazovnih programa ili poslova koji odgovaraju njihovom profilu i interesima
 • izrađivati i uređivati CV, motivaciona pisma i prijave za posao
 • podijeliti svoj profil sa poslodavcima, obrazovnim ustanovama ili karijernim savjetnicima
 • pretraživati informativne članke o obrazovanju, osposobljavanju i volontiranju, planiranju karijere i radu u inostranstvu

Registraciju možete obaviti na ovom linku.

Prije registracije pogledajte video sa savjetima kako kreirati Europass CV ili preuzmite priručnik koji je izaradio Nacionalni Europass centar.

Europass platforma besplatni je skup online alata za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Evropi.

Alati Europassa na raspolaganju su svim građanima, a mogu se koristiti kao podrška jasnom, sveobuhvatnom i transparentnom predstavljanju znanja, vještina i iskustava širom Evrope. Europass alate mogu koristiti poslodavci, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, savjetnici za profesionalno usmjeravanje, zavodi za zapošljavanje, socijalni partneri, organizacije mladih i za mlade, volonterske organizacije i mnogi drugi.

Najpouzdaniji alat za upravljanje vašim učenjem i karijerom

Studirate li? Upravo ste počeli raditi? Tražite nove izazove? Europass vam omogućava učinkovito predstavljanje vještina i kvalifikacija u Evropi. Evropska komisija tu uslugu pruža besplatno i na 29 različitih jezika.

Brojni su načini na koje vam Europass pomaže da napravite sledeći korak u obrazovanju ili karijeri:

 • pomaže vam promišljati o svojim vještinama i iskustvu kako biste bolje razumjeli svoje potrebe i interese
 • predlaže vam prilagođene i pouzdane mogućnosti za učenje i zaposlenje širom Europe
 • nudi tempalte koje možete uređivati i koji vam omogućuje jednostavno sastavljanje CV-a i motivacionih pisama uz pomoć različitih šablona koje možete uređivati
 • pruža informacije o radu i učenju u Evropi
 • nudi linkove na odgovarajuće mreže podrške.  Europass CV

  PDF download, stipendije

  Europass dodatak diplomi

  PDF download, stipendije

  Dodatak diplomi-sertifikatu

  PDF download, stipendije

  Europass jezicki pasos

  PDF download, stipendije

  Europass mobilnost

  PDF download, stipendije

  Europass vijesti

  Realizovani okrugli stolovi u okviru „Montenegrin Youth Action-Youth Wiki“ projekta
  Realizovani okrugli stolovi u okviru „Montenegrin Youth Action-Youth Wiki“ projekta U okviru ‘Montenegrin Youth Action – Youth Wiki’ projekta koje implementira Ministarstvo prosvjete  u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i asocijacijom nevladinih udruženja ‘Mreža za mlade Crne Gore’, u periodu od 17.10-24.11 održana je serija okruglih stolova na temu „Promocija mehanizama za učešće mladih [...]
  Konferencija „Learning by leaving 2022:Digital nomads in the XXI Century”
  Konferencija „Learning by leaving 2022:Digital nomads in the XXI Century" Međunarodna konferencija pod nazivom „Learning by Leaving 2022: Digital nomads in the XXI century” održana je u Palma de Majorki (Hotel Management School of the Balearic Islands - University of the Balearic Islands), 26-28.10.2022. godine, u organizaciji Euroguidance, Europass, EURES i Eurodesk mreža u Španiji. [...]
  Realizovane studijske posjete univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu
  Realizovane studijske posjete univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu Tim Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore (UCG) i predsjednik Studentskog parlamenta UCG Andrej Vukčević, u periodu od 4. do 9. decembra 2022. godine, bili su učesnici studijskih posjeta pod nazivom "Karijerni servisi u visokom obrazovanju" na univerzitetima u Zagrebu, Beču i [...]