Evropska inicijativa za studentske kartice

DIGITALIZACIJA KOMPONENTI ZA ORGANIZACIJU MOBILNOSTI
Adresa

60 boulevard du Lycée – 92700 Vanves, France

Telefon:

/

Kartica

Kartica

Email:

/

Evropska inicijativa za studentske kartice

Europska inicijativa za studentske kartice ima za cilj da pojednostavi mobilnost za učenje i obuku digitalizacijom svih glavnih komponenti potrebnih za organizaciju mobilnosti studenata: od pružanja informacija, procesa prijave do smještaja i boravka u stranoj zemlji.

Provjerite da li se Vaš Univerzitet pridružio uređaju za Evropsku studentsku karticu. 

Ukoliko jeste, konektovan je na platformu i registrovao je Vašu karticu, uz Vašu saglasnost, možete skenirati QR Code na kartici i pristupiti bilo kojoj studenstkoj usluzi širom Evrope.

Detaljnije informacije pogledajte na linku.

Mobilna aplikacija Erasmus+ studentima pruža online pristup svim informacijama i uslugama koje su im potrebne prije, tokom i nakon njihove razmjene u inostranstvu.

Mobilna aplikacija Erasmus+ takođe sadrži informacije o učestvovanju u programu za učenike u drugim sektorima. Aplikacija je dostupna za preuzimanje u App Store i na Google Play.

Detaljnije informacije su dostupne na: erasmusapp.eu

Mreža “Erasmus bez papira” omogućava univerzitetima povezivanje na centralni komunikacioni kanal za besprekornu razmjenu podataka o mobilnosti na siguran i pojednostavljen način, podržavajući potpuno digitalizovan način upravljanja mobilnošću, uključujući ugovore o online učenju i digitalne međuinstitucionalne sporazume.

Univerziteti koji se žele povezati s mrežom Erasmus bez papira mogu dobiti informacije, smjernice i tutorijal na web stranici Centra mreže “Erasmus bez papira”

Evropska inicijativa za studentske kartice vijesti

Europass
Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
Poziv na Euroguidance konferenciju
Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]