HEInnovate

ALAT ZA USMJERAVANJE UNIVERZITETA
Adresa

/

Telefon:

/

Vijesti:

Vijesti

Kontakt:

Kontakt

HEInnovate alat

HEInnovate okvir za usmjeravanje nudi univerzitetima mogućnost da ispitaju svoje inovacijske i preduzetničke sposobnosti kroz samorefleksiju u jednoj ili nekoliko od osam dimenzija.

Istražite osam dimenzija HEInnovate tako što ćete završiti samoprocjenu. Alat za samoocjenjivanje ima jednostavnu svrhu da pomogne visokoškolskim ustanovama da identifikuju svoju trenutnu situaciju, poštujući lokalno i nacionalno okruženje, i na osnovu toga, da se dogovore o potencijalnim oblastima za djelovanje.

U okviru osam dimenzija, postoje 42 izjave koje treba razmotriti u vezi sa Vašom institucijom. Možete izabrati da li želite da završite svih osam dimenzija ili da se fokusirate samo na nekoliko izabranih oblasti.

https://heinnovate.eu/en/self-assessment/create

Osam dimenzija HEInnovate:

  • Vođenje i upravljanje;
  • Organizacijski kapaciteti: finansiranje, ljudi i inicijative;
  • Preduzetničko podučavanje i učenje;
  • Priprema i podrška preduzetnicima;
  • Digitalna transformacija i osposobljenost;
  • Razmjena znanja i saradnja;
  • Internacionalizacija institucije;
  • Mjerenje uticaja

HEInnovate takođe je zajednica prakse i njeni stručnjaci nude radionice za univerzitete kako bi poboljšali inovativno izvođenje i obučavaju trenera za širenje takvog pristupa, na nacionalnom nivou.

https://heinnovate.eu/en/heinnovate-resources

Materijali za obuku dostupni su na web stranici. Platforma takođe nudi studije slučaja i korisničke priče za prikazivanje primjera različitih inovacijskih pristupa na univerzitetima EU.

https://heinnovate.eu/en/heinnovate-resources/training-materials

Izvještaji zemalja HEInnovatea pokazuju inovativne i preduzetničke pristupe u različitim državama članicama EU.

https://heinnovate.eu/en/heinnovate-resources/resources?doc_type=1

HEInnovate vijesti

Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) poziva studente da se prijave za stažiranje u ovoj organizaciju i na taj način unaprijed svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.   Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.     Deteljnije o pozivu i načinu prijave [...]
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“ Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do [...]
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti 23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti. “Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti [...]