HERE

RAD STRUČNJAKA ZA REVORMU VISOKOG OBRAZOVANJA
Adresa

Jovana Tomaševića 15, 1 st floor, Podgorica, Montenegro

Telefon:

+382 20 223 087

Izvještaji

Izvještaji

Rad stručnjaka za reformu visokog obrazovanja - HERE

Aktivnosti HERE tima se temelje se na “peer to peer” kontaktima. Svaki nacionalni tim čini pet do petnaest članova stručnjaka u području visokog obrazovanja (rektori, prorektori, dekani, viši akademici, službenici za međunarodne odnose, studenti itd.).

Misija HERE tima uključuje podršku:

  • razvoju politike u svojim zemljama, podržavajući modernizaciju, reformske procese i strategije u visokom obrazovanju, u bliskom kontaktu s lokalnim vlastima;
  • političkom dijalogu s EU u području visokog obrazovanja;
  • aktivnostima obuke i savjetovanja usmjerene na lokalne ključne aktere, posebno univerzitete i njihovo osoblje;
  • Erasmus plus projektima, širenjem njihovih rezultate i ishoda, dobre prakse i inovativne inicijative.

U partnerskim zemljama (zapadni Balkan, zemlje istočnog i južnog Mediterana, Rusija i Središnja Azija), nacionalni timovi stručnjaka za reformu visokog obrazovanja pružaju stručna znanja lokalnim vlastima i učestvuju u sprovođenju reformi i poboljšanju visokog obrazovanja. Oni učestvuju u razvoju politike visokog obrazovanja u svojoj zemlji.

HERE vijesti

Europass
Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
Poziv na Euroguidance konferenciju
Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]