HERE

RAD STRUČNJAKA ZA REVORMU VISOKOG OBRAZOVANJA
Adresa

Jovana Tomaševića 15, 1 st floor, Podgorica, Montenegro

Telefon:

+382 20 223 087

Izvještaji

Izvještaji

Rad stručnjaka za reformu visokog obrazovanja - HERE

Aktivnosti HERE tima se temelje se na “peer to peer” kontaktima. Svaki nacionalni tim čini pet do petnaest članova stručnjaka u području visokog obrazovanja (rektori, prorektori, dekani, viši akademici, službenici za međunarodne odnose, studenti itd.).

Misija HERE tima uključuje podršku:

  • razvoju politike u svojim zemljama, podržavajući modernizaciju, reformske procese i strategije u visokom obrazovanju, u bliskom kontaktu s lokalnim vlastima;
  • političkom dijalogu s EU u području visokog obrazovanja;
  • aktivnostima obuke i savjetovanja usmjerene na lokalne ključne aktere, posebno univerzitete i njihovo osoblje;
  • Erasmus plus projektima, širenjem njihovih rezultate i ishoda, dobre prakse i inovativne inicijative.

U partnerskim zemljama (zapadni Balkan, zemlje istočnog i južnog Mediterana, Rusija i Središnja Azija), nacionalni timovi stručnjaka za reformu visokog obrazovanja pružaju stručna znanja lokalnim vlastima i učestvuju u sprovođenju reformi i poboljšanju visokog obrazovanja. Oni učestvuju u razvoju politike visokog obrazovanja u svojoj zemlji.

HERE vijesti

Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) poziva studente da se prijave za stažiranje u ovoj organizaciju i na taj način unaprijed svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.   Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.     Deteljnije o pozivu i načinu prijave [...]
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“ Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do [...]
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti 23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti. “Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti [...]