Horizont Evropa

OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE
Adresa

Rimski trg bb.

Telefon:

+382 20 410 100

Kontakt

Kontakt

Horizont Evropa

Horizont Evropa je ambiciozan program za istraživanje i inovacije sa budžetom u iznosu od 95,5 milijardi eura koji je nasljednik programa Horizont 2020. Evropski parlament i Savjet su postigli politički dogovor o programu Horizont Evropa.

Poziv za predloge slučajeva upotrebe automatizovanog planiranja i zakazivanja.

U toku je drugi poziv za predloge slučajeva upotrebe automatizovanog planiranja i zakazivanja u okviru projekta AIPlan4EU, koji se realizuje kroz program Horizont 2020.

Više informacija možete pronaći na linku ispod:

https://www.gov.me/clanak/poziv-za-predloge-slucajeva-upotrebe-automatizovanog-planiranja-i-zakazivanja

Evropska komisija traži vrhunske eksperte za učešće u Odborima Misija EU.

Pet Misija EU koje su prepoznate kao ključne usmjerene su na:

 • Adaptiranje na klimatske promjene – podržati najmanje 150 evropskih regiona i zajednica da postanu otporni na klimatske promjene do 2030. godine;
 • Karcinom – poboljšati život za preko 3 miliona ljudi do 2030. godine kroz bolju prevenciju, liječenje i bolji kvalitet života;
 • Oporavak okeana i voda – obnoviti i oporaviti okeane i ostale vode do 2030. godine;
 • Klimatski neutralni i pametn gradovi – postići da preko 100 gradova budu klimatski neutralni i pametni do 2030. godine i podstaći ostale gradove da postanu takvi do 2050. godine;
 • Plan za zemljište za Evropu – osnovati 100 živih laboratorija i istraživačkih centara za vodeća istraživanja prelaska na zdravo zemljište do 2030. godine.

Više informacija možete pronaći na linku ispod:

https://www.gov.me/clanak/evropska-komisija-trazi-vrhunske-eksperte-za-ucesce-u-odborima-misija-eu

Ulaganja i aktivnosti će:

 • ojačati naučne i tehnološke osnove EU i Evropski istraživački prostor (ERA);
 • ojačati evropske inovacione kapacitete, konkurentnost i povećati broj radnih mjesta;
 • doprinijeti ispunjavanju prioriteta građana i podržati društveno-ekonomske modele i vrijednosti.

Horizont Evropa/Horizon Europe program  strukturiran je u tri stuba (Izvrsna nauka, Globalni izazovi i Evropska industrijska konkurentnost i Inovativna Evropa), sa aktivnostima koje imaju za cilj širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora.

 

Program se bavi klimatskim promjenama, doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja UN i podstiče konkurentnost i rast EU.

Olakšava saradnju i jača uticaj istraživanja i inovacija na razvoj, podršku i implementaciju politika EU uz adresiranje globalnih izazova. Podržava stvaranje i bolje širenje odličnog znanja i tehnologija.

Takođe doprinosi stvaranju radnih mjesta, u potpunosti angažuje fond talenata EU, podstiče ekonomski rast, promoviše industrijsku konkurentnost i optimizuje uticaj ulaganja u okviru ojačanog Evropskog istraživačkog prostora.

U ovom programu mogu učestvovati pravna lica iz EU i zemalja pridruženih programu, među kojima je i Crna Gora.

Ciljevi glavnog programa EU za finansiranje istraživanja i inovacija:

  • borba protiv klimatskih promjena;
  • pomoć u postizanju ciljeva održivog razvoja UN;
  • podsticanje konkurentnosti i rasta u EU;
  • olakšavanje saradnje i jačanje uticaja istraživanja i inovacija u razvoju, podršci i sprovođenju politika EU uz rješavanje globalnih pitanja;
  • podrška stvaranju i boljem širenju izvrsnosti u znanju i tehnologijama;
  • otvaranje radnih mjesta, potpuno iskorištavanje baze talenata EU, podsticanje ekonomskog rasta, promovisanje konkurentnosti u industriji i optimizacija učinka ulaganja u okviru ojačanog Evropskog istraživačkog prostora (ERA).

 

Horizont Evropa će omogućiti:

Ostvarivanje maksimalnog učinka i strateških prioriteta EU, kao što su oporavak i zelena i digitalna tranzicija, i rješavanje globalnih izazova radi poboljšanja kvaliteta svakodnevnog života;

Jačanje nauke i tehnologije EU zahvaljujući većem ulaganju u visokokvalifikovane ljude i najsavremenija istraživanja;

Podsticanje industrijske konkurentnosti EU i njene uspješnosti u području inovacija, posebno podsticanjem inovacija kojima se stvaraju nova tržišta preko Evropskog savjeta za inovacije i Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju;

Izvrsnost istraživača širom Evrope kako bi se podsticalo učešće i saradnja.

Horizont Evropa vijesti

Europass
Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
Poziv na Euroguidance konferenciju
Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]