Priprema Baze podataka ključnih partnera za omladinske politike

ONLINE PLATVORMA O OMLADINSKIM POLITIKAMA
Adresa

Rue Joseph II 70 – 1st floor – Bloc D BE-1000 Brussels.

Telefon:

/

Učesnici

Učesnici

Youth Wiki

Europe encyclopedia of National Youth Policies – Youth Wiki je online platforma koja predstavlja informacije o omladinskim politikama evropskih zemalja.

Priprema Baze podataka ključnih partnera za omladinske politike

Ministarstvo prosvjete, u okviru Youth Wiki projekta, priprema Bazu podataka svih zainteresovanih strana koje se bave politikom za mlade.

Baza će obuhvatiti nevladine organizacije koje u svom fokusu imaju rad sa mladima, listu trenera i istraživača za oblast mladih, kao i listu službenika zaduženih za omladinsku politiku na lokalnom i nacionalnom nivou.

Sama ideja postojanja ovake baze ima za cilj da prikupi kontakt informacije o nevladinim organizacijama (e-mail, broj telefona, adresa sjedišta i odgovorna lica) sa opisom ciljevima i pravaca djelovanja;  kontakt informacije istraživača i trenera koji imaju stručna znanja i profesionalna iskustva u ovoj oblasti; i kontakt podatke svih službenika koji rade u ministarstvima i lokalnim samoupravama u cilju bolje koordinacije, razmjene mišljenja, zajedničkih promotivnih aktivnosti i većeg stepena zajedničke i koordinisane uključenosti civilnog i vladinog sektora.

Povezivanje svih zainteresovanih strana vodi opštem cilju: promocija i unapređenje omladinskih politika i praksi.

Za izradu baze dio sredstava je obezbijeđen  od strane UNDP u CG, a dio sredstava od  strane Mreže za mlade, dok će baza biti integrisana u okviru sajta https://www.mmcg.me/ .

Glavni cilj Youth Wiki je da podrži evropsku saradnju u oblasti mladih zasnovanu na dokazima. To čini pružanjem informacija o nacionalnim politikama za podršku mladima – na način koji je prilagođen korisniku i koji se stalno ažurira.


  Youth Wiki vijesti

  Europass
  Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

  Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

  CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
  CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
  Poziv na Euroguidance konferenciju
  Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]