Priprema Baze podataka ključnih partnera za omladinske politike

ONLINE PLATVORMA O OMLADINSKIM POLITIKAMA
Adresa

Rue Joseph II 70 – 1st floor – Bloc D BE-1000 Brussels.

Telefon:

/

Učesnici

Učesnici

Youth Wiki

Europe encyclopedia of National Youth Policies – Youth Wiki je online platforma koja predstavlja informacije o omladinskim politikama evropskih zemalja.

Priprema Baze podataka ključnih partnera za omladinske politike

Ministarstvo prosvjete, u okviru Youth Wiki projekta, priprema Bazu podataka svih zainteresovanih strana koje se bave politikom za mlade.

Baza će obuhvatiti nevladine organizacije koje u svom fokusu imaju rad sa mladima, listu trenera i istraživača za oblast mladih, kao i listu službenika zaduženih za omladinsku politiku na lokalnom i nacionalnom nivou.

Sama ideja postojanja ovake baze ima za cilj da prikupi kontakt informacije o nevladinim organizacijama (e-mail, broj telefona, adresa sjedišta i odgovorna lica) sa opisom ciljevima i pravaca djelovanja;  kontakt informacije istraživača i trenera koji imaju stručna znanja i profesionalna iskustva u ovoj oblasti; i kontakt podatke svih službenika koji rade u ministarstvima i lokalnim samoupravama u cilju bolje koordinacije, razmjene mišljenja, zajedničkih promotivnih aktivnosti i većeg stepena zajedničke i koordinisane uključenosti civilnog i vladinog sektora.

Povezivanje svih zainteresovanih strana vodi opštem cilju: promocija i unapređenje omladinskih politika i praksi.

Za izradu baze dio sredstava je obezbijeđen  od strane UNDP u CG, a dio sredstava od  strane Mreže za mlade, dok će baza biti integrisana u okviru sajta https://www.mmcg.me/ .

Glavni cilj Youth Wiki je da podrži evropsku saradnju u oblasti mladih zasnovanu na dokazima. To čini pružanjem informacija o nacionalnim politikama za podršku mladima – na način koji je prilagođen korisniku i koji se stalno ažurira.  Youth Wiki vijesti

  Realizovani okrugli stolovi u okviru „Montenegrin Youth Action-Youth Wiki“ projekta
  Realizovani okrugli stolovi u okviru „Montenegrin Youth Action-Youth Wiki“ projekta U okviru ‘Montenegrin Youth Action – Youth Wiki’ projekta koje implementira Ministarstvo prosvjete  u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i asocijacijom nevladinih udruženja ‘Mreža za mlade Crne Gore’, u periodu od 17.10-24.11 održana je serija okruglih stolova na temu „Promocija mehanizama za učešće mladih [...]
  Konferencija „Learning by leaving 2022:Digital nomads in the XXI Century”
  Konferencija „Learning by leaving 2022:Digital nomads in the XXI Century" Međunarodna konferencija pod nazivom „Learning by Leaving 2022: Digital nomads in the XXI century” održana je u Palma de Majorki (Hotel Management School of the Balearic Islands - University of the Balearic Islands), 26-28.10.2022. godine, u organizaciji Euroguidance, Europass, EURES i Eurodesk mreža u Španiji. [...]
  Realizovane studijske posjete univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu
  Realizovane studijske posjete univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu Tim Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore (UCG) i predsjednik Studentskog parlamenta UCG Andrej Vukčević, u periodu od 4. do 9. decembra 2022. godine, bili su učesnici studijskih posjeta pod nazivom "Karijerni servisi u visokom obrazovanju" na univerzitetima u Zagrebu, Beču i [...]