SELFIE internet alat

INTERNET ALAT ZA SAMOREFLEKCIJU
Adresa

/

Telefon:

/

Newsletter

Newsletter

Email:

/

SELFIE internet alat

SELFIE (“Samorazmišljanje o efektivnom učenju podsticanjem koriščenja inovativnih obrazovnih tehnologija”) je besplatan, višejezički, internet alat za samorefleksiju koji pomaže školama u razvoju digitalnih kapaciteta.

Kako se registrovati?

Nastavnik, rukovodilac škole ili drugi član osoblja mora da registruje Vašu školu.

Pojedinačni učenici ili nastavnici ne bi trebalo da se prijavljuju jer ne mogu koristiti SELFIE u individualnom svojstvu.

Registruj školu – https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/school/registry

Već ste registrovani?

Prijava za školskog koordinatora – https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/coordinator/login

Kako nastavnici i učenici učestvuju?

Kada Vaš školski koordinator postavi SELFIE za Vašu školu, linkovi se zatim šalju nastavnicima, učenicima i rukovodiocima škola sa pitanjima i izjavama na koje treba odgovoriti.

Za popunjavanje SELFIE-a je potrebno između 20-40 minuta.

Podaci i privatnost

Pročitajte o podacima i privatnosti u vezi sa SELFI alatom. 

SELFIE za škole anonimno prikuplja mišljenja učenika, nastavnika i rukovodilaca o korišćenju tehnologija u njihovoj školi. To se radi pomoću kratkih izjava i pitanja i jednostavne ljestvice odgovora od 1 do 5. Na osnovu odgovora, alat generiše izvještaj o („SELFIE“) prednostima i slabostima škola u upotrebi tehnologije.

SELFIE je dostupan za sve osnovne i srednje škole u Evropi i šire, na više od 30 jezika. To mogu koristiti bilo koje škole – ne samo one s naprednim nivoom upotrebe infrastrukture, opreme i tehnologije.

Kao dio Akcionog plana za digitalno obrazovanje, biće razvijen novi alat za nastavnike („SELFIE za nastavnike”), koji će biti dostupan na svim službenim jezicima EU-a u jesen 2021.

To će omogućiti nastavnicima da samoprocjenjuju svoje digitalne kompetencije i da odmah dobiju povratnu informaciju o svojim prednostima i nedostacima. Timovi nastavnika takođe mogu zajedno raditi na korištenju alata i napraviti zajednički plan obuke.

SELFIE su razvili Zajednički istraživački centar i Opšta uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (DG EAC).

SELFIE vijesti

Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) poziva studente da se prijave za stažiranje u ovoj organizaciju i na taj način unaprijed svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.   Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.     Deteljnije o pozivu i načinu prijave [...]
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“ Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do [...]
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti 23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti. “Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti [...]