Youth Wiki

ONLINE PLATVORMA O OMLADINSKIM POLITIKAMA
Adresa

Rue Joseph II 70 – 1st floor – Bloc D BE-1000 Brussels.

Telefon:

/

Učesnici

Učesnici

Youth Wiki

Europe encyclopedia of National Youth Policies – Youth Wiki je online platforma koja predstavlja informacije o omladinskim politikama evropskih zemalja.

U skladu sa Strategijom EU za mlade, u cilju poboljšanja znanja o pitanjima mladih u Evropi, pruža se finansijska podrška nacionalnim strukturama koje doprinose  promociji Youth Wiki za mlade, interaktivnog alata koji pruža ažurirane informacije o položaju mladih u Evropi i nacionalnim politikama prema mladima.

Financijska podrška dodjeljuje se organizaciji koju imenuje nacionalno tijelo nadležno za mlade, za aktivnosti koje se realizuju, za pripremu informacija, za prikaz politika za mlade na nacionalnom nivou, uporedne analize i indikatore koji doprinose boljem razumijevanju politika i sistema za mlade u Evropi.

Glavni cilj Youth Wiki je da podrži evropsku saradnju u oblasti mladih zasnovanu na dokazima. To čini pružanjem informacija o nacionalnim politikama za podršku mladima – na način koji je prilagođen korisniku i koji se stalno ažurira.


  Youth Wiki vijesti

  Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
  Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) poziva studente da se prijave za stažiranje u ovoj organizaciju i na taj način unaprijed svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.   Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.     Deteljnije o pozivu i načinu prijave [...]
  ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“
  ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“ Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do [...]
  NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti
  NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti 23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti. “Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti [...]