Youth Wiki

ONLINE PLATVORMA O OMLADINSKIM POLITIKAMA
Adresa

Rue Joseph II 70 – 1st floor – Bloc D BE-1000 Brussels.

Telefon:

/

Učesnici

Učesnici

Youth Wiki

Europe encyclopedia of National Youth Policies – Youth Wiki je online platforma koja predstavlja informacije o omladinskim politikama evropskih zemalja.

U skladu sa Strategijom EU za mlade, u cilju poboljšanja znanja o pitanjima mladih u Evropi, pruža se finansijska podrška nacionalnim strukturama koje doprinose  promociji Youth Wiki za mlade, interaktivnog alata koji pruža ažurirane informacije o položaju mladih u Evropi i nacionalnim politikama prema mladima.

Financijska podrška dodjeljuje se organizaciji koju imenuje nacionalno tijelo nadležno za mlade, za aktivnosti koje se realizuju, za pripremu informacija, za prikaz politika za mlade na nacionalnom nivou, uporedne analize i indikatore koji doprinose boljem razumijevanju politika i sistema za mlade u Evropi.

Glavni cilj Youth Wiki je da podrži evropsku saradnju u oblasti mladih zasnovanu na dokazima. To čini pružanjem informacija o nacionalnim politikama za podršku mladima – na način koji je prilagođen korisniku i koji se stalno ažurira.


  Youth Wiki vijesti

  Europass
  Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

  Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

  CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
  CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
  Poziv na Euroguidance konferenciju
  Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]