Youth Wiki

ONLINE PLATVORMA O OMLADINSKIM POLITIKAMA
Adresa

Rue Joseph II 70 – 1st floor – Bloc D BE-1000 Brussels.

Telefon:

/

Učesnici

Učesnici

Youth Wiki

Europe encyclopedia of National Youth Policies – Youth Wiki je online platforma koja predstavlja informacije o omladinskim politikama evropskih zemalja.

U skladu sa Strategijom EU za mlade, u cilju poboljšanja znanja o pitanjima mladih u Evropi, pruža se finansijska podrška nacionalnim strukturama koje doprinose  promociji Youth Wiki za mlade, interaktivnog alata koji pruža ažurirane informacije o položaju mladih u Evropi i nacionalnim politikama prema mladima.

Financijska podrška dodjeljuje se organizaciji koju imenuje nacionalno tijelo nadležno za mlade, za aktivnosti koje se realizuju, za pripremu informacija, za prikaz politika za mlade na nacionalnom nivou, uporedne analize i indikatore koji doprinose boljem razumijevanju politika i sistema za mlade u Evropi.

Glavni cilj Youth Wiki je da podrži evropsku saradnju u oblasti mladih zasnovanu na dokazima. To čini pružanjem informacija o nacionalnim politikama za podršku mladima – na način koji je prilagođen korisniku i koji se stalno ažurira.  Youth Wiki vijesti

  Realizovani okrugli stolovi u okviru „Montenegrin Youth Action-Youth Wiki“ projekta
  Realizovani okrugli stolovi u okviru „Montenegrin Youth Action-Youth Wiki“ projekta U okviru ‘Montenegrin Youth Action – Youth Wiki’ projekta koje implementira Ministarstvo prosvjete  u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i asocijacijom nevladinih udruženja ‘Mreža za mlade Crne Gore’, u periodu od 17.10-24.11 održana je serija okruglih stolova na temu „Promocija mehanizama za učešće mladih [...]
  Konferencija „Learning by leaving 2022:Digital nomads in the XXI Century”
  Konferencija „Learning by leaving 2022:Digital nomads in the XXI Century" Međunarodna konferencija pod nazivom „Learning by Leaving 2022: Digital nomads in the XXI century” održana je u Palma de Majorki (Hotel Management School of the Balearic Islands - University of the Balearic Islands), 26-28.10.2022. godine, u organizaciji Euroguidance, Europass, EURES i Eurodesk mreža u Španiji. [...]
  Realizovane studijske posjete univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu
  Realizovane studijske posjete univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu Tim Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore (UCG) i predsjednik Studentskog parlamenta UCG Andrej Vukčević, u periodu od 4. do 9. decembra 2022. godine, bili su učesnici studijskih posjeta pod nazivom "Karijerni servisi u visokom obrazovanju" na univerzitetima u Zagrebu, Beču i [...]