Aktuelnosti

Aktuelnosti

Privredna komora, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo ekonomskog razvoja organizovali su 14. decembra 2021. godine prvo umrežavanje partnera kroz program Horizont Evropa. Riječ je o online događaju koji je bio posvećen povezivanju partnera u okviru EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa 2021-2027, a koji je realizovan uz podršku Evropske mreže preduzetništva (EEN).

Događaj je, preko internet platforme, okupio preko 120 učesnika iz više od 20 država kojima su predstavnici organizatora i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori predstavili mogućnosti koje nudi pomenuti program. Njima je omogućeno povezivanje sa ostalim učesnicima događaja u cilju umrežavanja i potencijalnog kreiranja partnerstava, te pripreme zajedničkih projekata u okviru ovog programa.

Skup su otvorili v.d. generalnog sekretara Privredne komore Mitar Bajčeta, državna sekretarka Ministarstva ekonomskog razvoja Milena Lipovina Božović, i v.d. generalni direktor za nacionalne i EU naučne programe dr Branko Bulatović, u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. Moderator je bila Marija Raspopović, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte Privredne komore Crne Gore.

Horizont Evropa je ključni instrument za gledanje iza horizonta – ka zelenijoj, digitalnoj, zdravijoj i otpornijoj budućnosti, kada govorimo o Evropskoj uniji, ali i o nama, koji jednog dana želimo da budemo dio evropske porodice – kazao je v.d. generalnog sekretara Privredne komore Bajčeta.

Bajčeta ističe da je COVID kriza generisala nove izazove sa kojima se suočavamo, čime je potvrđeno da je saradnja u istraživanju i inovacijama od suštinskog značaja za post-pandemijski oporavak širom svijeta, te da će utrti put naprijed i oblikovati našu budućnost.

Štaviše, upravo mogućnosti istraživanja i inovacija koje pruža program Horizont Evropa biće suštinski instrument za podsticanje konkurentnosti crnogorske privrede i pomoći našoj zemlji da postigne ciljeve održivog razvoja postavljene u Agendi UN 2030, kao i one izložene u Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i drugim strateškim dokumentima – kazao je Bajčeta.

Državna sekretarka Ministarstva ekonomskog razvoja Milena Lipovina Božović iskazala je zadovoljstvo zbog prošlonedjeljnog potpisivanja sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o o pridruživanju Crne Gore Horizont Evropa programu (2021-2027). Zahvaljujući tome, crnogorskim inovatorima i istraživačima je omogućeno da, pod jednakim uslovima sa korisnicima iz država članica EU, učestvuju u ovom najvećem svjetskom programu istraživanja i inovacija sa budžetom od 95,5 milijardi eura.

Ovo će omogućiti crnogorskim istraživačima, kompanijama, naučno-istraživačkim institucijama i inovatorima da razvijaju projekte i tehnologije, te sprovode istraživanja koja će doprinijeti suočavanju sa globalnim izazovima. Učešće u ovom programu će dodatno ojačati njihove kapacitete i podržati dalju integraciju Crne Gore u evropski istraživački prostor i u uniju inovacija – rekla je Lipovina Božović.

Ona ističe da je unapređenje učešća Crne Gore u programu Horizont Evropa jedan od glavnih zadataka i misija Vlade.

Fokus Vlade Crne Gore je ekonomski rast vođen inovacijama. Podržavajući inovacije, možemo ojačati našu ekonomiju i stvoriti radna mjesta i nove mogućnosti za crnogorske kompanije, ali i za istraživačke institucije – kazala je ona.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je kreiralo programski okvir za finansiranje inovacija kroz namjenski Program za inovacije 2021-2024, na osnovu koga će već od naredne godine biti otvorena posebna programska linija podrške učešću u programu Horizont Evropa – Stub 3 Inovativna Evropa.  Takođe, Operativni program za implementaciju Strategije pametne specijalizacije sa Akcionim planom 2021-2022, koji je na javnoj raspravi, prepoznaje važnu ulogu Horizonta Evropa u jačanju međunarodne konkurentnosti MMSP, promociju i jačanje pozicija Crne Gore na regionalnoj i evropskoj inovativnoj i istraživačkoj sceni.

Horizont Evropa najveći je multinacionalni program za istraživanje i inovacije

Dr Branko Bulatović, v.d. generalni direktor u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, ističe da je Horizont Evropa najveći multinacionalni program za istraživanje i inovacije i jedan od ključnih instrumenata Evropske unije koji nastoji da obezbijedi oporavak, otpornost i spremnost Evrope za buduće izazove.

Ovaj program nudi oko 95,5 milijardi eura grantova institucijama i organizacijama iz različitih sektora kako bi se intenzivnije fokusirale na istraživačke i inovacione aktivnosti – kazao je on.

On je predstavio aktivnosti Ministarstva usmjerene na obezbeđivanje odgovarajuće podrške za efikasno sprovođenje Programa.

Svjesni smo značaja programa Horizont Evropa za razvoj Crne Gore i njenih istraživačkih i inovacionih kapaciteta, kao i za jačanje privrede koja je ozbiljno pogođena pandemijom COVID-19. Stoga je ključno da nastavimo da ulažemo napore ka podsticanju većeg učešća u ovom programu, jer se jasno pokazalo, posebno u novijim izazovnim vremenima, da su nauka i istraživanje vodeći pokretači održivog rasta, globalne konkurentnosti i blagostanja građana – zaključio je Bulatović.

Milena Milonjić, načelnica Direkcije za EU programe za nauku i istraživanje i nacionalna koordinatorka za program Horizont Evropa u MPNKS, i Marijeta Barjaktarović Lanzardi, v.d. generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj Ministarstva ekonomskog razvoja u nastavku su predstavile pojedinosti programa i mogućnosti koje on u ovom trenutku nudi.

Milena Milonjić je kazala da je crnogorskim institucijama i organizacijama omogućeno da ravnopravno, kao i EU zemljama članicama, učestvuju u svim konkursima programa Horizont Evropa, za koji je obezbijeđen veliki budžet za narednih sedam godina.

Nacionalne kontakt osobe imaju značajnu ulogu u ostvarivanju ciljeva programa

Milonjić govorila o mreži nacionalnih kontakt osoba (NCP network) – strukturi podrške koja predstavlja suštinsku komponentu u implementaciji okvirnih programa za istraživanje i inovacije. Kroz pružanje informacija, smjernica i savjeta potencijalnim aplikantima i korisnicima tokom pripreme predloga, ali i trajanja projekta, nacionalne kontakt osobe imaju značajnu ulogu u ostvarivanju ciljeva programa.

Sistem nacionalnih kontakt osoba za program Horizont Evropa u Crnoj Gori, možete pronaći ovdje.

Preuzeto sa: https://www.gov.me/clanak/prvo-umrezavanje-partnera-kroz-program-horizont-evropa