Aktuelnosti

Aktuelnosti

Radni sastanak povodim izrade Platforme za studentsko zapošljavanje

Predstavnici Ministarstva prosvjete, koji rade na realizaciji erasmus plus projekta “Zapošljavanje, učenje, europass i kvalifikacije” imali su sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore koji su angažovani na izradi Platforme za studentsko zapošljavanje, koja se finansira iz pomenutog projekta.
Predstavljen je prvi predlog platforme, odnosno sadržaj, vizuelni identitet i struktura platforme i diskutovano je o daljem radu. Dogovoroneno je da radna grupa napravi izmjene i dopune u pogledu forme i sadržaja, nakon čega će se organizovati još jedan radni sastanak i prezentacija platforme široj zainteresovanoj publici.
Predviđeno je da se na platformi:
– registruju studenti koji su zainteresovani za studentsko zapošljavanje, koji će prilikom prijave za posao popunjavati generisana dokumenta Europass CV, Europass jezički pasoš i Europass mobilnost i
– poslodavci koji prilikom registracije unose tražene podatke, koji se validiraju od strane supervizora, nakon čega nalog poslodavca biva aktivan. Poslodavci će imati generisanu formu za popunjavanje oglasa za posao i listu zahtjeva koje će se tretirati kao prednosti za studentski posao (znanje stranih jezika, vozačka dozvola, radno iskustva, društveni aktivizam itd).
Platforma će sadržati:
– pretraživač, kako bi studenti mogli lakše da izaberu posao koji im odgovara, u pogledu oblasti rada, lokacije i nedjeljnog opterećenja;
– registar kvalifikacija koje se stiču na Univerzitetu Crne Gore;
-aktuelnosti i
-programe obuke i karijernog savjetovanja.
Vizuelni identitet je prilagođen mlađoj populaciji i namjeni platforme.