Svi programi

Otlas

Povezivanje i projekti

Ovo je jedan od alata koji je razvio SALTO-Youth Resource Centers, i služi za pronalaženje partnera za organizacije u području mladih. Pronalaženje partnera za međunarodne projekte nikada nije bilo lakše.

Erasmus+

Mobilnost i razmjena studenata

Erasmus+ je program Evropske unije koji podržava projekte saradnje u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Erasmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima.

EQF mreža

Nauka i tehnologija

EQF je okvir od 8 nivoa zasnovan na ishodima učenja za sve vrste kvalifikacija koji služi kao alat za prevođenje između različitih nacionalnih okvira kvalifikacija.

NEO

Mobilnost

NEO je središnja tačka za učesnike Programa Erasmus+ u području visokog obrazovanja. Nacionalna Erasmus plus kancelarija doprinosi poboljšanju svijesti, vidljivosti, relevantnosti  i uticaju međunarodne dimenzije programa Erasmus+.

Euroguidance

Mobilnost i karijera

Glavna karakteristika Europass-a je Internet platforma koja pojedincima i organizacijama pruža informacije o mogućnostima učenja, kvalifikacijama, smjernicama i vještinama.

EQAVET

Stručno obrazovanje

Nacionalna nadležna tijela uspostavljaju nacionalne referentne tačke (NRP)- EQAVET i okupljaju socijalne partnere i druge ključne učesnike na nacionalnom i regionalnom nivou, u cilju sprovođenja evropskog okvira za osiguranje kvalitete u stručnom obrazovanju.

HERE

Visoko obrazovanje

Aktivnosti HERE tima se temelje se na “peer to peer” kontaktima. Svaki nacionalni tim čini pet do petnaest  članova stručnjaka u području visokog obrazovanja (rektori, prorektori, dekani, viši akademici, službenici za međunarodne odnose, studenti itd.).

Youth Wiki

Informacije o mogućnostima

Europe encyclopedia of National Youth Policies – Youth Wiki je online platforma koja predstavlja informacije o omladinskim politikama evropskih zemalja.