Usluge

Objavljujemo javne pozive i konkurse

Projektna kancelarija INFOEduco nastala je kao odgovor na potrebe javnih instituacija, preduzeća, studenata, učenika i organizacija koje se bave pitanjima kulture, sporta, mladih, turizma, zaštitom životne srediine, manjinama, osobama sa invaliditetom, obrazovanjem, medijima, IT sektorom i sl. da se na jednom mjestu informišu o mogućim izvorima finansiranja i apliciraju za dobijanje finansijskih sredstava u okviru svojih projekata.

Platforma služi i kao informacioni-komunikacioni servis za studente i učenike zaintresovane za studiranje u inostranstvu. Redovno izvještavamo o relevantnim pozivima na konkursima, dostupnim sredstvima, iznosu sufinansiranja, rokovima i pravilima prijave, prihvatljivim aplikantima i partnerima kao i aktivnostima koje će biti finansirane.

EU fondovi I konkursi
projektna kancelarija INFOEduco

Savjetujemo i osposobljavamo

Jedna od glavnih aktivnosti projektne kancelarije je obavještavanje i savjetovanje o programima, načinu apliciranja i benefitima, što INFOEduco čini polazištem za informisanje o svim međunarodnim mogućnostima na području formalnog i neformalnog obrazovanja.

Aktivnosti i usluge informisanja i savjetovanja su besplatne i dovoljno je da nas zainteresovani građani kontaktiraju putem e-maila ili kontakt forme koja se nalazi na sajtu.

Projektna kancelarija INFOEduco će organizovati promotivne i informativne aktivnosti kako bi svi građani Crne Gore bili svjesni mogućnosti i koristi koje im pruža međunarodna dimenzija učenja i rada. Cilj kancelarije je podizanje nivoa učenja i usavršavanje građana Crne Gore, kroz savremene i napredne sisteme obrazovanja, nauke i rada.

Pružamo podršku

Naša misija je da pomognemo mladima, organizacijama i istraživačima da se povežu sa odgovorajućim EU programom/fondom koji će olakšati i podstaknuti njihovo dalje usavršavanje.

Želimo da se što više korisnika iz Crne Gore uključi u evropski prostor obrazovanja, nauke i mladih radi jačanja ljudskog i demokratskog potencijala, socijalne kohezije i konkurentnosti crnogorskog društva.

Pružamo podršku prilikom pisanja prijava za javne konkurse Evropske unije, dijelimo informacije o pripremi cjelokupne prijavne dokumentacije i pomažemo pri izboru programa koji će najbolje odgovarati ciljevima kandidata.
projektna kancelarija infoeduco
Studentska razmjena crna gora

Sprovodimo odabir i nadziremo

Skupljanjamo relevantne informacije, konsultujemo se sa nacionalnim koordinatorima i partnerima, razrađujemo strateške ciljeve te ih prilagođavammo EU strategijama razvoja. Pratimo objavljene i najavljene konkurse u okviru programa EU i ostalih programa dostupnih za korištenje subjektima iz Crne Gore u sektorskom području na kojem zainteresovani kandidati djeluju, a kako bi se za ključne projekte na vrijeme pronašli adekvatni izvori finansiranja.

Takođe, u zavisnosti od unaprijed definisanih procedura, za konkretne projekte i konkurse pregledamo projektne ideje, provjeravamo prihvatljivost, vršimo selekciju kandidata i donosimo odluku o listi dobitnika.

Blog

Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) poziva studente da se prijave za stažiranje u ovoj organizaciju i na taj način unaprijed svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.   Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.     Deteljnije o pozivu i načinu prijave [...]
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“ Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do [...]
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti 23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti. “Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti [...]