Usluge

Objavljujemo javne pozive i konkurse

Projektna kancelarija INFOEduco nastala je kao odgovor na potrebe javnih instituacija, preduzeća, studenata, učenika i organizacija koje se bave pitanjima kulture, sporta, mladih, turizma, zaštitom životne srediine, manjinama, osobama sa invaliditetom, obrazovanjem, medijima, IT sektorom i sl. da se na jednom mjestu informišu o mogućim izvorima finansiranja i apliciraju za dobijanje finansijskih sredstava u okviru svojih projekata.

Platforma služi i kao informacioni-komunikacioni servis za studente i učenike zaintresovane za studiranje u inostranstvu. Redovno izvještavamo o relevantnim pozivima na konkursima, dostupnim sredstvima, iznosu sufinansiranja, rokovima i pravilima prijave, prihvatljivim aplikantima i partnerima kao i aktivnostima koje će biti finansirane.

EU fondovi I konkursi
projektna kancelarija INFOEduco

Savjetujemo i osposobljavamo

Jedna od glavnih aktivnosti projektne kancelarije je obavještavanje i savjetovanje o programima, načinu apliciranja i benefitima, što INFOEduco čini polazištem za informisanje o svim međunarodnim mogućnostima na području formalnog i neformalnog obrazovanja.

Aktivnosti i usluge informisanja i savjetovanja su besplatne i dovoljno je da nas zainteresovani građani kontaktiraju putem e-maila ili kontakt forme koja se nalazi na sajtu.

Projektna kancelarija INFOEduco će organizovati promotivne i informativne aktivnosti kako bi svi građani Crne Gore bili svjesni mogućnosti i koristi koje im pruža međunarodna dimenzija učenja i rada. Cilj kancelarije je podizanje nivoa učenja i usavršavanje građana Crne Gore, kroz savremene i napredne sisteme obrazovanja, nauke i rada.

Pružamo podršku

Naša misija je da pomognemo mladima, organizacijama i istraživačima da se povežu sa odgovorajućim EU programom/fondom koji će olakšati i podstaknuti njihovo dalje usavršavanje.

Želimo da se što više korisnika iz Crne Gore uključi u evropski prostor obrazovanja, nauke i mladih radi jačanja ljudskog i demokratskog potencijala, socijalne kohezije i konkurentnosti crnogorskog društva.

Pružamo podršku prilikom pisanja prijava za javne konkurse Evropske unije, dijelimo informacije o pripremi cjelokupne prijavne dokumentacije i pomažemo pri izboru programa koji će najbolje odgovarati ciljevima kandidata.
projektna kancelarija infoeduco
Studentska razmjena crna gora

Sprovodimo odabir i nadziremo

Skupljanjamo relevantne informacije, konsultujemo se sa nacionalnim koordinatorima i partnerima, razrađujemo strateške ciljeve te ih prilagođavammo EU strategijama razvoja. Pratimo objavljene i najavljene konkurse u okviru programa EU i ostalih programa dostupnih za korištenje subjektima iz Crne Gore u sektorskom području na kojem zainteresovani kandidati djeluju, a kako bi se za ključne projekte na vrijeme pronašli adekvatni izvori finansiranja.

Takođe, u zavisnosti od unaprijed definisanih procedura, za konkretne projekte i konkurse pregledamo projektne ideje, provjeravamo prihvatljivost, vršimo selekciju kandidata i donosimo odluku o listi dobitnika.

Blog

Europass
Održan treći vebinar za organizatore obrazovanja odraslih i karijerne savjetnike u obrazovnim ustanovama

Cilj ovog vebinara je unapređivanje znanja i umijeća iz oblasti pravopisa, kao i kompetencija za poboljšanje funkcionalne pismenosti u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju.  Specifični ciljevi vebinara su: obnavljanje poznatih i usvajanje novih pravopisnih pravila za pisanje u digitalnom okruženju; unapređenje jezičke kulture i sposobnosti pismenog izražavanja u digitalnim aplikacijama i digitalnom okruženju (sadržaj, pravopis, rečenice […]

CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak
CEDEFOP CareersNeT godišnji sastanak Godišnji šesti CareersNeT sastanak se održava 18.i 19. oktobra 2022. godine. Učesnici na sastanku će imati priliku da čuju I razmijene nove prakse iz oblasti cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja iz različitih evropskih zemalja. Kolegnica Marija Đurišić prisustvuje sastanku na kojem će predstaviti  aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i [...]
Poziv na Euroguidance konferenciju
Poziv na Euroguidance konferenciju Crnogorski Euroguidance centar – Ministratsvo prosvjete poziva sve zaintersovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. godine.   Konferencija je posvećena temi podizanja kapaciteta karijernih savjetnika u Evropi: dobre prakse u EU zemljama. Registracija je obavezna. Radni jezik je engleski jezik. Link za detalje o konferenciji, [...]