Aktuelnosti

Aktuelnosti

Kroz EPALE projekat će se aktivno raditi na podizanju svijesti predstavnika stručne javnosti o značaju umrežavanja institucija na planu kreiranja, organizacije i realizacije aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih, korišćenja različitih resursa za učenje, promocije obrazovanja odraslih na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osim toga, radiće se na podsticanju korišćenja evropske višejezične zajednice profesionalaca u obrazovanju odraslih (EPALE) na unaprjeđenju kvaliteta sadržaja ove platforme i sprovođenju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktivnosti kojima će se unaprijediti praksa obrazovanja odraslih u Crnoj Gori. Projekat će trajati do kraja 2024 godine.

Od ovog ciklusa Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta nosilac je EPALE projekta, te stoga relevantne informacije o realizaciji projektnih aktivnosti moći će te naći i na zvaničnoj EPALE stranici  https://epale.ec.europa.eu/en , sajtu INFOEduco  i sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.